Aktualności

Partnerzy projektu CLUSTERMAT

Politechnika Wrocławska

Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa kierowana przez prof dr inż Andrzeja Ambroziaka.

Zakres działalności jednostki obejmuje:

 • technologie spajania materiałów, w tym metali lekkich oraz materiałów różnoimiennych (spawanie, zgrzewanie, lutowanie etc.),
 • metalurgia procesów spawalniczych, wytwarzanie i metalurgia materiałów proszkowych,
 • natryskiwanie cieplne (natryskiwanie plazmowe, natryskiwanie łukowe, natryskiwanie na zimno),
 • badania niszczące i nieniszczące materiałów oraz połączeń spajanych,
 • badania mikrostruktury materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych; analizy strukturalne i krystalograficzne,
 • analizy uszkodzeń i awarii maszyn oraz materiałów, w tym określanie przyczyn uszkodzeń korozyjnych,
 • analizy i mikroanalizy chemiczne i metalograficzne; określanie i odtwarzanie gatunku i stanu dostawy materiałów,
 • określanie własności fizycznych materiałów konstrukcyjnych podczas badań statycznych i dynamicznych,
 • analiza odkształceń, naprężeń, problemów zmęczenia mechanicznego i cieplnego, pełzania materiałów oraz mechanika pękania i mechanika uszkodzeń ośrodków ciągłych,
 • badania urządzeń poddozorowych, ekspertyzy poawaryjne, badania odbiorcze i atestacyjne

LINK

TU Chemnitz, Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik, Niemcy

Główne tematy badań prowadzone w jednostce:

 • Rozwój elektrolitu do osadzania stopu i do warstw konwersyjnych
 • Nowe właściwości materiałów poprzez generatywne procesy produkcyjne i kombinowane
 • Projektowanie interfejsów i struktur przejściowych w kompozytach hybrydowych
 • Termomechaniczna i termochemiczna obróbka materiału
 • Badanie zachowania zmęczenia materiału i uszkodzeń, zwłaszcza na materiałach powlekanych i skorodowanych


Research Association on Welding an Allied Processes of the DVS
Stowarzyszenie Badawcze ds. Spawalnictwa i Procesów Pokrewnych

Stowarzyszenie Badawcze ds. Spawalnictwa i Procesów Pokrewnych (FV) zostało założone w 1966 roku i należy do Niemieckiego Towarzystwa Spawalniczego (DVS). Członkami FV jest już  ponad 350 przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak: budowa pojazdów, produkcja metali, obróbka wyładunkowa, maszyny i urządzenia, elektromechanika, elektronika i mikroelektronika, dodatki i materiały, inżynieria budowlana, zbiornik i budowa rurociągów, zakłady produkcyjne, konstrukcje stalowe (przemysł) oraz wszystkie podobne branże zaangażowane w spawanie i procesy pokrewne (np. technologia powierzchni). Podstawową działalnością FV są wspólne badania i rozwój we wszystkich ogólnych technologiach w zakresie łączenia, cięcia i powlekania w materiałach żelaznych, lekkich metalach, kombinacjach materiałów, tworzyw sztucznych, a także szkła i ceramiki. Główny nacisk kładziony jest na  badania stosowane.

www: www.dvs-forschung.de


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Podobne artykuły

Informacje o wynikach projektu ClusterMat zostały opublikowane w kilku czasopismach i portalach branżowych. Zachęcamy do lektury. Zespół naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej chętnie udzieli dodatkowych informacji. Szczególnie polecamy tekst...

Accessibility Tools