Patronaty

Patronaty nad nanotechnologicznymi targami, spotkaniami, konferencjami i warsztatami

Główną platformą wymiany doświadczeń w zakresie nowych technologii pozostają konferencje. Są świetną okazją nie tylko do przedstawienia wyników badań naukowych czy specyfikacji nowego produktu. Stwarzają przestrzeń do networkingu i kreowania wielowymiarowej współpracy – zarówno między dziedzinami nauki, jak i nauką i biznesem. Jako organizacja staramy się promować tego typu wydarzenia, zwłaszcza jeśli prowadzą do popularyzacji nanotechnologii, przez objęcie wydarzeń patronatem medialnym czy merytorycznym.

Accessibility Tools