Aktualności

Podsumowanie spotkania NanoDialogi Katowice

Rozwój regionu w kierunku nano” oraz „Biznes a nauka” były tematami kolejnego spotkania organizowanego przez Miasto Katowice i Fundację Nanonet. O nanotechnologii dyskutowali w dniu 8.06.2015 r. w Willi Goldsteinów przedstawiciele: Urzędu Miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Krajowego Punktu Kontaktowego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Politechniki Śląskiej, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Technoparku w Gliwicach oraz przedstawiciele firm należących do Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego, m.in. : Prevac, Smart Nanotechnologies.

Spotkanie było kontynuacją serii spotkań w tematyce nanotechnologii i służyć miało pobudzeniu społecznego dialogu oraz wymianę idei pomiędzy biorącymi w nim udział podmiotami. Działania podejmowane przez Śląski Klaster Nano, Obserwatorium Nano przy wsparciu ze strony Miasta sprawiają, iż Katowice są unikatowym miejsce w Polsce, gdzie dyskutuje się o nanotechnologii na wielu płaszczyznach i ważnych dla społeczeństwa aspektach.

Spotkania w obrębie Śląskiego Klastra Nano, a ostatnio Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii służą stworzeniu platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska. Wiceprezydent Krzysztof Mikuła podkreślał, iż rozwój przedsiębiorczości na Śląsku opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego w dziedzinie nanotechnologii jest obecnie jedną z głównych misji Miasta. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii. Misją Fundacji Nanonet jest dodatkowo budowanie w świadomości społecznej wizerunku Śląska, jako regionu stawiającego na rozwój nanonauk i nanogospodarki.

Spotkanie otworzył wiceprezydent Katowic Krzysztof Mikuła i życzył zgromadzonym owocnych dyskusji.

Struktura spotkania miała charakter krótkich prezentacji oraz dwóch następujących po sobie moderowanych paneli dyskusyjnych. Pierwsza prezentacja prof. Anny Dobrzańskiej-Danikiewicz (Politechnika Śląska) przedstawiała obszary obecnych badań i kierunków rozwoju na polskich uczelniach, w tym konkretnie na Politechnice Śląskiej. Kolejna z prezentacji opisywała kluczowe produkty firm nanotechnologicznych: Smart Nanotechnologies, Raith, Xenocs, Alvo, Prevac, Nano-chem-tech, Arsanit, NGLab, Zeiss, 3D-Nano. Ostatnia prezentacja poświęcona była tematowi zagrożeń i korzyści jakie niesie ze sobą nanotechnologia.

Kolejnym punktem spotkania były moderowane panele dyskusyjne. W pierwszym z nich: „rozwój regionu w kierunku nano” wzięli udział: wiceprezydenta Miasta Katowic Pan Krzysztof Mikuła, prezes Fundacji Nanonet dr. inż. Adam Szatkowski, kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Pani Monika Ptak-Kruszelnicka oraz dr hab. Dariusz Chrobak z Zakładu Badań Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego. Wszyscy prelegenci odpowiadali na pytania związane z rozwojem naszego regionu w kierunku zaawansowanych technologii. Prelegenci podkreślali wagę zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla przyszłego rozwoju naszego regionu w aspekcie gospodarczym i społecznym. Potrzeba dialogu i usprawnienia współpracy na linii nauka – biznes jest konieczna i wymaga jeszcze dopracowania.

Podczas kolejnego panelu pt. „Biznes a nauka” dyskutowali: Marcin Libera (CMPW Zabrze), prof. Anna Dobrzańska-Danikiewicz (Politechnika Śląska), koordynator współpracy sieci KPK Pani Małgorzata Kapica, Stanisław Myszor (Smart Nanotechnologies), Jacek Kotra (Technopark Gliwice), Ryszard Grabiec (PKN), Andreas Glenz (prezes Prevac), Małgorzata Kapica (KPK). Panel był niezwykle interesujący pod względem poruszanych tematów: od komercjalizacji technologii, możliwości pozyskiwanie dofinansowania na innowacje, współpracy nauki z biznesem po edukacje i przyszłość młodych naukowców w naszym regionie.

Spotkanie zakończyła otwarta sesja dialogowa, podczas której słuchacze mogli swobodnie porozmawiać z uczestnikami paneli, a także naukowcami i przedsiębiorcami niebiorącymi w nich bezpośredniego udziału.

Podczas całego spotkania prezentowano plakaty NanoGallery .

Tagi:

,

Accessibility Tools