Aktualności

Podsumowanie VIII Edycja Konferencji „Kierownik Laboratorium XXI wieku” Kierownik Laboratorium w roli Szefa Laboratorium Akredytowanego

W dniach 12-14 października 2022 r. w hotelu Krynica w Krynicy Zdrój odbyła się Konferencja dedykowana Kierownikom Laboratoriów, której organizatorem była firma CE2 Centrum Edukacji.

To już VIII edycja Konferencji, która w tak szeroki sposób omawia potrzeby Kierowników Laboratoriów. W tym roku omówiliśmy rolę Kierownika Laboratorium jako Szefa Laboratorium Akredytowanego. Jak wiemy, rola ta nie jest łatwa ani prosta i wymaga od Kierowników wiedzy w szerokim zakresie takim jak: znajomość zasad akredytacji, zarówno w obszarze systemowym jak i technicznym, praca zgodna z normą PN-EN 17025, zapewnienie bezpiecznej pracy w laboratorium zgodnie z wymaganiami, wiedza z obszaru prawa pracy oraz tak ważne- sprawne zarządzanie Zespołem.

Konferencję rozpoczął blok pt. „Kierownik jako Szef laboratorium zarządzanego zgodnie z normą PN-EN 17025. „
Dr Iwona Madejska omówiła „Kompendium wiedzy Systemowej Kierownika” czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN 17025-2018-02. Wykład jak co roku spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i najwyższą oceną. Kontynuacją było wystąpienie Eweliny Siwek, która skoncentrowała się na zagadnieniach monitorowania pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Zagadnienia metrologiczne omówił Pan Andrzej Hantz: „Wyposażenie i jego nadzór w laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dobrych praktyk.”

Nie zabrakło również tematu związanego z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska dla laboratoriów, który omówiła Magdalena Dziewa, a prof. Rajmund Michalski przedstawił wyzwania i problemy związane z oznaczaniem nowych analitów w próbkach środowiskowych.

Aleksander Zuchowski wystąpił z tematem: „Skuteczna strategia aplikowania o dotacje.”
Bardzo istotnym zagadnieniem w laboratorium w aspekcie odpowiedzialności kierownika jest również bezpieczeństwo chemiczne. Grażyna Mielczarek zaprezentowała najnowsze wymagania w tym zakresie, również związane ze zmianami od 2023 w kartach charakterystyk i oceną ryzyka.

Blok Kierownik jako Szef zarządzający Zespołem i dbający o siebie, w sposób warsztatowy poprowadziła Lilianna Marciniak.
Oczekiwany przez wszystkich Kierowników wykład poprowadził adw. Paweł Jędzura przedstawiając najnowsze zmiany w Prawie Pracy, które wejdą w życie od 2023 r.

Od I edycji konferencji naszym celem jest podawanie Kierownikom niezbędnej i najnowszej wiedzy, śledzenie zmian oraz omawianie takich zagadnień, które spełnią wymagania ich wielodyscyplinarnych obowiązków. Zależy nam na stworzeniu możliwości wymiany doświadczeń w gronie eksperckim, dawanie wsparcia i wzmacniania kompetencji Kierowników Laboratoriów.

Wszystkim uczestnikom VIII Konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Accessibility Tools