Aktualności

Politechnika Białostocka dołącza do Śląskiego Klastra NANO – KKK

Z radością ogłaszamy, że do grona członków Śląskiego Klastra NANO – KKK dołączyła Politechnika Białostocka!

Politechnika Białostocka – lider w edukacji technicznej

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, która może poszczycić się ponad 75-letnią tradycją w kształceniu inżynierów i młodych naukowców. Uczelnia ta jest miejscem, gdzie wiedza łączy się z praktyką, a rozwój z pasją.

Nowoczesne zaplecze badawcze i edukacyjne

Studenci Politechniki Białostockiej mają dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i pracowni, wyposażonych w aparaturę badawczą. Laboratoria uczelni są miejscem, gdzie rodzą się innowacyjne pomysły i projekty, które później mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle i technologii.

Współpraca na rzecz innowacji

Dołączenie Politechniki Białostockiej do Śląskiego Klastra NANO – KKK otwiera nowe możliwości współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami naukowymi w ramach klastra. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. Wspólne działania pozwolą na wymianę doświadczeń i wiedzy.

Serdecznie witamy Politechnikę Białostocką! 💡🚀

Strona www https://pb.edu.pl/

Accessibility Tools