Aktualności

Polski Dzień Materii Miękkiej i Mikroreologii

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej i EKMA – wyłączny przedstawiciel firm LS Instruments oraz RheoSense w Polsce, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, mają zaszczyt zaprosić na

POLSKI DZIEŃ MATERII MIĘKKIEJ I MIKROREOLOGII.

poświęcony zagadnieniom mikroreologii ze szczególnym uwzględnieniem bezdotykowej, nieinwazyjnej mikroreologii optycznej opartej na analizie rozpraszania światła na cząsteczkach znacznika umieszczonych w badanym medium.

Seminarium odbędzie się w dniach 14 i 15 listopada 2019 roku w budynku LabFactor PŁ.

Pierwszy dzień – warsztaty reologiczne –

  1. Dr Claude Oelschlaeger reprezentujący Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy, przedstawi podstawy pomiarów reologicznych opartych o analizę toru ruchu cząstek znacznika – mikroreologii pasywnej;
  2. Dr Andreas Charles Völker, LS Instruments, Friburg, Szwajcaria, przedstawi podstawy pomiarów mikroreologicznych opartych o analizę rozpraszania światła przez cząstkę znacznika – Diffusing Wave Spectroscopy;
  3. Dr Takashi Matsuki, Kyoto Electronics Manufacturing CO., Kyoto, Japonia, omówi pomiary lepkości za pomocą cząstki umieszczonej w wirującym polu elektromagnetycznym;
  4. Dr Krzysztof Antosik z firmy EKMA Polska zaprezentuje możliwości pomiarowe urządzeń produkowanych przez RheoSense (pomiary oparte analizę przepływu w mikrokanałach).

W drugiej części zajęć odbędzie się sesja praktyczna, w czasie której uczestnicy mogą zapoznać się
z działaniem omawianych układów pomiarowych. Istnieje możliwość wykonania pomiarów właściwości reologicznych próbek dostarczonych przez uczestników seminarium.

Drugi dzień poświęcony zostanie prezentacji prac naukowych poświęconych badaniom właściwości fizycznych i fizykochemicznych szeroko rozumianej materii miękkiej (układy koloidalne, stopy
i roztwory polimerów oraz biopolimerów, płyny fizjologiczne, emulsje i zawiesiny itp.).

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki do prezentacji wyników swoich badań. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
do dnia 4 listopada za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: piotr.owczarz@p.lodz.pl. Bardzo proszę o przesłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń wystąpień – maksymalnie jedna strona tekstu w języku polskim lub angielskim. Streszczenia prac zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronie PTRT – http://ptrt.com.pl/. Przewidywane formy prezentacji to krótki referat (max 15 min z dyskusją) lub poster.

Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony w oddzielnym komunikacie i na stronie PTRT (ptrt.com.pl)

Komitet naukowy seminarium:

  1. dr hab. inż. Marek Dziubiński
  2. dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. PW
  3. dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK
  4. dr hab. inż. Jacek Różański
  5. dr inż. Piotr Owczarz

 

Accessibility Tools