Aktualności

Posiedzenie komitetu użytkowników Cornet 24 „Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych”

Kolejne spotkanie Komitetu Użytkowników MŚP projektu Cornet 24, odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r. w Chemnitz University of Technology podczas 21. Werkstofftechnisches Kolloquium – WTK 2019. Spotkanie będzie okazją do omówienia wyników projektu, potencjalnych aplikacji i niezbędnych dalszych badań, rekomendacji  i pomysłów.

Uczestnicy spotkania należący do Komitetu Użytkowników projektu ClusterMAT mogą liczyć na:

  • udział w całym drugim dniu wykładów WTK a od 13:30 w dyskusji związanej z projektem CluserMat (Cornet),
  • nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami firm niemieckich,
  • zapoznania się z badaniami prowadzonymi na TU Chemnitz jak również możliwości wpłynięcia na rodzaj badań realizowanych w ramach projektu.

Czekamy na spotkanie z Państwem.

LINK do strony informacyjnej WTK.

Z poważaniem
Zespół Fundacji Nanonet

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Podobne artykuły

Informacje o wynikach projektu ClusterMat zostały opublikowane w kilku czasopismach i portalach branżowych. Zachęcamy do lektury. Zespół naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej chętnie udzieli dodatkowych informacji. Szczególnie polecamy tekst...

Accessibility Tools