Aktualności

Powołanie Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

Serdecznie zapraszam na uroczyste podpisanie umowy o utworzeniu  konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego (Śląskiego Klastra NANO), które odbędzie się 4 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach. W gronie organizacji inicjujących powstanie Śląskiego Klastra NANO znajdują się Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH.

 

Dokument sygnować będą założyciele klastra: Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET – dr inż. Adam Szatkowski, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach – prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH – prof. dr hab. Ryszard Pregiel.

Gośćmi spotkania będą przedstawiciele firm, instytucji naukowych i administracji publicznej działający na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska.

14:00 – 14:05

Powitanie uczestników
JM Rektor UŚ – prof. dr hab. Wiesław Banyś

14:05 – 14:20

Wprowadzenie
Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok


Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH – prof. dr hab. Ryszard Pregiel

Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych – prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

14:20 – 14:30

Śląski Klaster NANO – wizja i zamierzenia
Prezes Fundacji Nanonet, Inicjator Klastra – dr inż.  Adam Szatkowski

14:30 – 14:40

Podpisanie Deklaracji Inicjującej powstanie Śląskiego KlastraNanotechnologicznegoŚląśki Klaster NANO”

14:40 – 15:00

Prezentacja firm

15:00 – 15:05

Podsumowanie spotkania
JM Rektor UŚ – prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

15:05

Wspólne zdjęcie Założycieli Klastra. Czas dla mediów.

Agenda – wersja pdf!

Accessibility Tools