Aktualności

Spotkanie projektowe ClusterMat – 3.12.2018 r.

W dniu 3 grudnia 2018 roku w Gliwicach odbyło się spotkanie Komitetu Użytkowników konsorcjum projektu ClusterMat realizowanego w ramach programu Cornet.  W ramach przewidzianego programu spotkania przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Fundacji Nanonet oraz przedsiębiorcy przedstawili zakres działalności i osiągnięcia reprezentowanych przez siebie instytucji.

Spotkanie rozpoczął prof. Andrzej Ambroziak  i dr Aleksandra Małachowska prezentacją zadań badawczych jakie przewidziane są do realizacji w ramach projektu na Politechnice Wrocławskiej oraz TU Chemnitz. Następnie firmy takie jak: PNC SC, Resus omówiły dotychczasowe doświadczenia w  regeneracji zużytych części maszyn i uszlachetnianiu powierzchni części nowych poprzez nakładanie powłok ochronnych, regeneracyjnych i specjalnych różnymi metodami natryskiwania cieplnego. Znamiennym dla spotkania był fakt zastosowania usług wszystkich dziewięciu prezentowanych przedsiębiorstw dla wielu gałęzi gospodarki w tym w przemyśle maszynowym, chemicznym i petrochemicznym, spożywczym, włókienniczym, papierniczym, poligraficznym i drukarskim, wydobywczym (górnictwo) i hutniczym, w energetyce i ciepłownictwie.

Warto zauważyć, że głównym celem rozmów była analiza zainteresowań oraz potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat nowych kierunków rozwoju prezentowanych technologii, a także wypracowano zestaw rekomendacji dla wykonawców zadań badawczych na podstawie zgłaszanych przez przedsiębiorców zapotrzebowań w związku z rozpoczętym projektem ClusterMat


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Podobne artykuły

Informacje o wynikach projektu ClusterMat zostały opublikowane w kilku czasopismach i portalach branżowych. Zachęcamy do lektury. Zespół naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej chętnie udzieli dodatkowych informacji. Szczególnie polecamy tekst...

Accessibility Tools