Projekt „Kierunek Nano”

Projekt „Kierunek Nano” to inicjatywa Fundacji Nanonet w całości realizowany przez jej wolontariuszy w 2012 roku. Głównym i zasadniczy cel projektu to zabranie informacji o  wszystkich kierunkach studiów związanych z szeroko pojętą nanotechnologią i zaprezentowanie katalogu elektronicznego, gdzie kandydaci na studia znają wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekrutacji, przebiegu studiów i potencjału jednostki naukowej

Accessibility Tools