PROO 1A

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania publicznego:

308 000 zł 

 

Opis zadania publicznego: 

Celem realizowanego zadania jest zbudowanie podstaw do rozwoju Fundacji Nanonet, profesjonalizacja jej działań, budowa marki w środowisku naukowym i biznesowym oraz wdrożenie nowych usług. W zadaniu przewidziano zarówno działania wspierające rozwój instytucjonalny Fundacji Nanonet, jak również te mające na celu zapewnienie jej stabilności finansowej. 

 

 

 

 

 

Accessibility Tools