Nanotechnologia

Przygotowanie trwałych tuszy przewodzących z nanocząstkami miedzi.

Przewodzący tusz z nanocząstkami miedzi (Cu NPs)  w porównaniu do  tradycyjnych tuszy, ma wiele zalet, takich jak dobre przewodnictwo elektryczne i niski koszt. Jednakże, ulega on łatwo problemowi utleniania, co prowadzi do niestabilnej przewodności elektrycznej, która zmniejsza się w czasie. Dlatego też ważne jest, aby zapobiec (lub przynajmniej zminimalizować) utlenianie Cu NPs.

Zróżnicowane warunki nakładania.

W badaniu Cu NPs o średnicy 50 nm  zostały pokryte przez 1-oktanotiol (CH3(CH2)7SH) w warunkach wysokiej próżni (5,33 x 10-4 Pa). Warunki nakładania powłoki były systematycznie zmieniane aby zbadać wpływ na jej grubość. Pokryte Cu NPs rozproszono w 1-oktanolu w celu wytworzenia tuszu przewodzącego i badano zachowanie dyspersji w zależności od grubości 1-oktanotiol powłoki. Powłoka poddana była charakteryzacji przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej i analizy spektroskopii rentgenowskiej. Stwierdzono, że jej grubość wynosi 3 nm, 6 nm i 10 nm. Stabilność dyspersji tuszów badana była za pomocą Turbiscan do pomiarów lepkości i stabilności dyspersji. Zauważono, że utworzony tusz na bazie Cu NPs z powłoką o grubości 6 nm wykazał najbardziej stabilne właściwości dyspersji.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki:  http://www.everystockphoto.com

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Zmiany koloru skóry kameleonów z zielonego w turkusowy i z różowego w pomarańczowy to niezawodny znak, że natura jest doskonałym projektantem. Złożone nanomechanizmy dyskretnie i z dużą łatwością przyczyniają się do stworzenia kamuflażu tych jaszczurek, dzięki czemu ich skóra...