Aktualności

Rekonstrukcja tkanki nerwowej za pomocą nanowłókien

Naukowcy opracowują trójwymiarowe konstrukcje odbudowujące tkanki nerwowe za pomocą komórek macierzystych umieszczanych na rusztowaniach z nanowłókien pokrytych ochronnymi hydrożelami.

Konstrukcję złożoną z nanowłókien, wskazówek biochemicznych i hydrożeli można porównać do infrastruktury z jej drogami, mostami, znakami drogowymi oraz budynkami, które chronią i wyznaczają kierunek rozwoju komórek macierzystych, aby powstała odpowiednio funkcjonująca tkanka nerwowa.
Na początku komórki prekursorowe, które mają stać się neuronami, muszą migrować wzdłuż drogi wyznaczonej przez rusztowanie z nanowłókien, tworząc w ten sposób połączenia nerwowe. Badania potwierdziły, że po pewnym czasie neurony były w stanie zbudować długie rozgałęzienia neurytów wzdłuż nanowłókien. Materiały użyte w konstrukcjach ulegają biodegradacji od kilku tygodni do kilku miesięcy, aby dać czas regenerującej się tkance na zintegrowanie się z systemem nerwowym.

Źródło artykułu: www.azonano.com
Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Szczególne miejsce w wytwarzaniu nanowłókien zajmuje proces elektroprzędzenia (ang. electrospinning). Metoda posiada wiele korzystnych cech, np. pozwala na pełną kontrolę rozmiarów otrzymywanych włókien, poprzez odpowiedni dobór napięcia, przyspieszenia czy...

Accessibility Tools