Aktualności

Rozpoczęcie drugiego naboru na inicjatywy wolontariackie | nabór do 30 listopada 2023

Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy nabór na inicjatywy wolontariackie. Tym samym rozpoczynamy drugi nabór, w ramach którego sfinansujemy, za pomocą minigrantów, 2 autorskie pomysły. 

Termin złożenia wniosków: 30 listopada 2023 r. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Zapraszamy zespoły wolontariuszy, składające się z min. 2 osób z wyznaczonym, pełnoletnim liderem. Aby wziąć udział, zespoły muszą do 30 listopada 2023 roku przesłać swoją koncepcję inicjatywy. Nadesłane inicjatywy zostaną poddane ocenie przez naszą komisję konkursową, a najlepsze z nich otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł lub 2000 zł na ich realizację. 

Udział w konkursie na minigranty wymaga założenia konta w Systemie Obsługi Wolontariatu, jest to ogólnopolskie narzędzie, dzięki któremu wolontariusze i organizacje mogą komunikować się ze sobą. 

Link do Systemu Obsługi Wolontariatu: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/login 

 Zapraszamy się do zapoznania się z regulaminem konkursu na minigranty dla wolontariuszy, wnioskiem konkursowym na projekt wolontariacki oraz deklaracją lidera projektu. 

Minigranty_WOW_wniosek konkursowy

REGULAMIN KONKURSU NA MINIGRANTY DLA WOLONTARIUSZY

Accessibility Tools