Aktualności

Rozpoczęcie naboru na inicjatywy wolontariackie | nabór do 15 listopada 2023

Informujemy o rozpoczęciu konkursu na inicjatywy wolontariackie, w ramach którego sfinansujemy, za pomocą minigrantów, 4 autorskie pomysły zgłoszone przez naszych wolontariuszy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zapraszamy zespoły wolontariuszy, składające się z min. 2 osób z wyznaczonym, pełnoletnim liderem. Aby wziąć udział, zespoły muszą do 15 listopada 2023 roku przesłać swoją koncepcję inicjatywy. Nadesłane inicjatywy zostaną poddane ocenie przez naszą komisję konkursową, a najlepsze z nich otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł lub 2000 zł na ich realizację.

Udział w konkursie na minigranty wymaga założenia konta w Systemie Obsługi Wolontariatu, jest to ogólnopolskie narzędzie, dzięki któremu wolontariusze i organizacje mogą komunikować się ze sobą.

Link do Systemu Obsługi Wolontariatu: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/login

Zapraszamy się do zapoznania się z regulaminem konkursu na minigranty dla wolontariuszy, wnioskiem konkursowym na projekt wolontariacki oraz deklaracją lidera projektu.

REGULAMIN KONKURSU NA MINIGRANTY DLA WOLONTARIUSZY

Minigranty_WOW_wniosek konkursowy

Accessibility Tools