Aktualności

Seminarium inaugurujące projekt FORSZT

forszt logoChcemy zaprosić Państwa na seminarium inaugurujące realizację projektu Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT, które odbędzie się 17 grudnia 2013r. w Sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (s. 227), ul. Bankowa 14.

Program stypendialny FORSZT jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest współpraca doktorantów prowadzących swoje badania w Instytutach: Fizyki, Informatyki i Nauki o Materiałach z przemysłem oraz partnerami zagranicznymi. Celem tej współpracy jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów.

 

Poniżej prezentujemy plan seminarium:

Część I – 9:30-11:30

  • referaty pracowników naukowych UŚ oraz przedstawicieli przedsiębiorstw

Jerzy Peszke (Dynamax Nanotechnology) – „Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim – podsumowanie oraz plany na przyszlosc”

Adam Szatkowski (Śląski Klaster Nano, Fundacja Nanonet) – „Współpraca nauki, biznesu oraz mśp na przykładzie Śląskiego Klastra NANO”

Przerwa kawowa – 11:30-12:00

Część II – 12:00-14:00

  • referaty pracowników naukowych UŚ oraz przedstawicieli przedsiębiorstw

Otwarty panel dyskusyjny – 14:00-15:00

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości współpracy na linii Uczelnia-Gospodarka w ramach działań B+R (Badania + Rozwój), w szczególności w ramach współpracy UŚ z przedsiębiorcami z regionu.

  • Praktyczne przykłady wspólnych przedsięwzięć.
  • Szczegóły płatnego programu stażowego w ramach projektu kierowanego do przedsiębiorców i pracowników UŚ. /18 staży dla pracowników przedsiębiorstw na UŚ /9 staży dla pracowników UŚ u przedsiębiorców/

www.forszt.us.edu.pl

Accessibility Tools