Aktualności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica członkiem Śląskiego Klastra Nano

Mamy przyjemność ogłosić, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica został Członkiem Śląskiego Klastra Nano!

Przedstawiamy parę słów o działalności Łukasiewicz – IMŻ

Działalność badawcza Instytutu w głównej mierze jest ukierunkowana na potrzeby przemysłu. Tematyka i zakres realizowanych projektów są ustalane wspólnie z przedsiębiorcami i przez nich w większości finansowane. Pozyskana w wyniku badań wiedza podstawowa oraz rozwiązania technologiczne są transferowane i wdrażane w przedsiębiorstwach, podnosząc ich innowacyjność oraz zaspokajając potrzeby gospodarki kraju. Kluczowe projekty B+R są realizowane w bezpośredniej współpracy z krajowymi zakładami hutniczymi, przetwórczymi i z użytkownikami wyrobów stalowych, z podziałem na badania laboratoryjne i w skali półprzemysłowej wykonywane w Instytucie oraz badania przemysłowe i wdrożenia w przedsiębiorstwach.

Innowacyjny charakter działalności Instytutu obejmuje kluczowe sektory gospodarki. Prowadzone są projekty z wykorzystaniem zaawansowanej i unikatowej aparatury badawczej dla sektora energetycznego, transportowego, obronnego i kosmicznego. W zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii w Instytucie stosowane są zaawansowane metody badań w skali atomowej oraz rozwijane technologie wytwarzania materiałów i powłok nanostrukturalnych, w tym nanostali. Instytut posiada unikatową w skali kraju aparaturę badawczą, która umożliwia symulacje numeryczne i fizyczne procesów przemysłowych zapewniając podobieństwo wybranych etapów procesów. W ostatnich latach w Instytucie rozwijane są obszary badań materiałów dla zastosowań wysokotemperaturowych dla przemysłu energetycznego i kosmicznego oraz technologie przyrostowe (druk 3D). Instytut jest zaangażowany w działania na rzecz szeroko rozumianej transformacji energetycznej i ochrony środowiska, np. w dziedzinie zastosowania technologii wodorowych w procesach hutniczych.

Strona internetowa Łukasiewicz – IMŻ:  https://www.imz.pl/pl/

Accessibility Tools