Aktualności

Spotkanie Śląskiego Klastra Nano – 22.03.2013

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy w dniu 22.03.2013 na pierwsze robocze spotkanie Śląskiego Klastra Nano.

Miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się na terenie Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI), sala nr 24
Godzina : 10:30  – 13:30  z przerwą na lunch
Cel spotkania :
1. Ustalenie struktury organizacyjnej Śląskiego Klastra Nano – Tutaj przedstawimy propozycję struktury do dyskusji.
2. Przygotowanie funkcjonowania i organizacji Klastra (dyskusja nad wyborem członków zarządu)
3. Omówienie planów i wizji rozwoju wspólnych działań – pozyskanie środków dla Klastra z:
  – Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
  – Narodowce Centrum Badań i Rozwoju
  – Fundusze Regionalne
Dyskusja na temat potrzeb członków Śląskiego Klastra Nano 

Tutaj poprosimy Państwa o krótkie wystąpienia ( ustne lub prezentacja pps) o Państwa działaniach, oraz jakie są Państwa oczekiwania względem naszej wspólnej inicjatywy. (zmieniliśmy plany dotyczące ankiety – przygotujemy ją dopiero po spotkaniu roboczym)

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pisząc na adresbiuro@nanoslask.pl  temat ” spotkanie_nazwa firmy” do dnia 15.03.2013 do godziny 15:00

Accessibility Tools