Aktualności

Szkolenie Horyzont 2020 i Eurostars

h2020

Fundacja Nanonet ma przyjemność zaprosić osoby pełniące funkcje kierownicze w dużych firmach, MŚP, uczelniach i instytucjach badawczych na szkolenie o tematyce: „Horyzont 2020 i Eurostars – pozyskanie dofinansowania na działania B+R”.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy eksperckiej z zakresu pozyskiwania dofinansowania oraz pisania wniosków według najlepszych praktyk. Szkolenie poprowadzi dr Radosław Piesiewicz z firmy Innomi, ekspert z wieloletnim doświadczeniem, wpierający Komisję Europejską w zakresie ewaluacji wniosków. Szkolenie odbędzie się 9 września 2014 roku w HOTELU DIAMENT we Wrocławiu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22 sierpnia 2014 roku, adres, na który prosimy przesyłać zgłoszenia oraz pytania to: agnieszka.piekara@nanonet.pl.

Pełny koszt szkolenia za osobę wynosi : 750 PLN brutto
Cena zawiera : cały dzień szkolenia, dwie przerwy kawowe, obiad, materiały szkoleniowe.

Program szkolenie obejmuje :
09:00 – 09:15 Przywitanie uczestników szkolenia

09:15 – 11:15 Finansowanie prac B+R z funduszy Komisji Europejskiej – możliwości i strategia pozyskiwania projektów w programach HORYZONT 2020 i EUROSTARS
Finansowanie prac B+R z Komisji Europejskiej – programy ramowe wsparcia badań, rozwoju i innowacji. Horyzont 2020 i EUROSTARS – zaprezentowanie zasad uczestnictwa i finansowania. Przedstawienie obszarów wsparcia. Praktyczne wskazówki w aspekcie metodologii definiowania projektów B+R uwzględniając specyfikę programów ramowych Komisji Europejskiej i EUROSTARS oraz doświadczenie z przygotowywania i ewaluacji wniosków.
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Struktura wniosku w Programach Ramowych Komisji Europejskiej
Przedstawienie struktury wniosku – sekcje S&T, Implementation oraz Impact. Istotne podsekcje, ich konstrukcja i zawartość. Na co należy zwracać uwagę a czego unikać przy pisaniu wniosków. Dyskusja na bazie najlepszych praktyk. Doświadczenie eksperta przygotowującego i oceniającego wnioski projektowe.
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 Struktura wniosku w Programie EUROSTARS
Przedstawienie struktury wniosku i sekcji. Istotne podsekcje, ich konstrukcja i zawartość. Na co należy zwracać uwagę a czego unikać przy pisaniu wniosków. Dyskusja na bazie najlepszych praktyk. Doświadczenie eksperta przygotowującego i oceniającego wnioski projektowe.
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:45 Proces ewaluacji projektów
Przedstawienie procesu ewaluacji wniosków w Programach Ramowych Komisji Europejskiej oraz w Programie EUROSTARS. Kryteria ewaluacji – co i w jaki sposób jest oceniane w poszczególnych kryteriach. Praktyczne aspekty w procesie ewaluacji. Dyskusja na bazie doświadczenia trenera z procesu oceniania wniosków.
16:45 – 17:45 Dyskusja z trenerem – pytania i odpowiedzi

Dr Radosław Piesiewicz – przedsiębiorca, konsultant, trener, pełni funkcje doradcze dla Komisji Europejskiej, MŚP i instytucji badawczych w zakresie definiowania, przygotowania i realizacji projektów i prac badawczych oraz oceny wniosków i biegnących projektów. Od 2006 r. regularnie ocenia wnioski projektowe dla Komisji Europejskiej w różnych obszarach: Security, Space, Networked Media, FET Open, Research for SMEs. W latach 2010 – 2013 związany z firmą DATAX Sp. z o.o., gdzie piastował pozycję dyrektora ds. B+R – powołał i zbudował dział badawczy oraz pozyskiwał projekty współfinansowane ze środków 7. Programu Ramowego i funduszy krajowych. Między 2009-2012 był dyrektorem ds. rozwoju ICT w Wrocławskim Centrum Badań EIT+, gdzie założył i zbudował departament badawczy oraz pozyskał i zarządzał realizacją 6 projektów z 7. Programu Ramowego KE. Między 2008-2009 pełnił funkcję kierownika grupy badawczej w prywatnym instytucie naukowym Create-Net we Włoszech. Wcześniej pracował w Fraunhofer IZM oraz na Politechnice w Braunschweig w Niemczech, gdzie obronił pracę doktorską. Dr Piesiewicz jest ekspertem w tworzeniu i efektywnym zarządzaniu zespołami i projektami zajmującymi się badaniami i rozwojem. Ponadto, dr Piesiewicz specjalizuje się w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami B+R z funduszy Komisji Europejskiej.

Zaproszenie na szkolenie horyzont 2020i eurostars

Accessibility Tools