Aktualności

Szkolenie Horyzont 2020 i Eurostars

nanonet

W imieniu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych, sektora B+R oraz MŚP i dużych przedsiębiorstw, którzy pragną przygotować się do aplikowania o fundusze na badania, rozwój i innowacje bezpośrednio z programów Komisji Europejskiej, w nadchodzącym okresie programowym na lata 2014-2020, na szkolenie o tematyce:

„Horyzont 2020 i Eurostars – pozyskanie dofinansowania na działania B+R”.

HORYZONT 2020 – nowy program ramowy Komisji Europejskiej startuje już w grudniu ! EUROSTARS – największy europejski program finansowania badań i rozwoju dla MŚP startuje na początku 2014!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy eksperckiej z zakresu pozyskiwania dofinansowania oraz pisania wniosków dla w/w programów finansowania. Przedstawione zostaną zasady udziału i finasowania, jak również możliwe obszary wsparcia w programach Horyzont 2020 i Eurostars. Ponadto, zapoznacie się Państwo ze strukturą wniosków oraz najlepszymi praktykami w zakresie ich sporządzania. Przekażemy również wiedzę na temat zasad ewaluacji wniosków w Komisji Europejskiej. Szkolenia poprowadzi doświadczony trener dr Radosław Piesiewicz – przedsiębiorca i konsultant, pełniący funkcje doradcze dla Komisji Europejskiej, MŚP i instytucji badawczych w zakresie definiowania, przygotowania i realizacji projektów i prac badawczych oraz oceny wniosków i biegnących projektów. Od 2006 r. nasz ekspert regularnie ocenia wnioski projektowe dla Komisji Europejskiej w różnych obszarach, oraz posiada bogate doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne, potwierdzone zdobytymi wielomilionowymi grantami z 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2014 roku w Qubus hotel w Katowicach. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2013 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@nanonet.pl.

Pełny koszt szkolenia za osobę wynosi: 800 zł
Cena zwiera: uczestnictwo w szkoleniu, dwie przerwy kawowe, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

  • Poznanie możliwości pozyskania dofinansowania na działania B+R bezpośrednio z Komisji Europejskiej
  • Poznanie zasad udziału i finansowania w programie Horyzont 2020
  • Poznanie zasad udziału i finansowania w programie Eurostars
  • Poznanie struktury wniosków oraz procesu ich oceny
  • Nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami szkolenia!

 

Program szkolenie obejmuje:

09:00 – 09:15 Przywitanie uczestników szkolenia

09:15 – 11:15 Finansowanie prac B+R z funduszy Komisji Europejskiej – możliwości i strategia pozyskiwania projektów w programach HORYZONT 2020 i EUROSTARS
Finansowanie prac B+R z Komisji Europejskiej – programy ramowe wsparcia badań, rozwoju i innowacji. Horyzont 2020 i EUROSTARS – zaprezentowanie zasad uczestnictwa i finansowania. Przedstawienie obszarów wsparcia. Praktyczne wskazówki w aspekcie metodologii definiowania projektów B+R uwzględniając specyfikę programów ramowych Komisji Europejskiej i EUROSTARS oraz doświadczenie z przygotowywania i ewaluacji wniosków.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Struktura wniosku w Programach Ramowych Komisji Europejskiej
Przedstawienie struktury wniosku – sekcje S&T, Implementation oraz Impact. Istotne podsekcje, ich konstrukcja i zawartość. Na co należy zwracać uwagę a czego unikać przy pisaniu wniosków. Dyskusja na bazie najlepszych praktyk. Doświadczenie eksperta przygotowującego i oceniającego wnioski projektowe.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 Struktura wniosku w Programie EUROSTARS
Przedstawienie struktury wniosku i sekcji. Istotne podsekcje, ich konstrukcja i zawartość. Na co należy zwracać uwagę a czego unikać przy pisaniu wniosków. Dyskusja na bazie najlepszych praktyk. Doświadczenie eksperta przygotowującego i oceniającego wnioski projektowe.

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:45 Proces ewaluacji projektów
Przedstawienie procesu ewaluacji wniosków w Programach Ramowych Komisji Europejskiej oraz w Programie EUROSTARS. Kryteria ewaluacji – co i w jaki sposób jest oceniane w poszczególnych kryteriach. Praktyczne aspekty w procesie ewaluacji. Dyskusja na bazie doświadczenia trenera z procesu oceniania wniosków.

16:45 – 17:45 Dyskusja z trenerem – pytania i odpowiedzi

 

Accessibility Tools