innowacja

Jak zbudować zespół marzeń?

3W Challenge: konkurs dla innowacyjnych projektów z obszaru 3W 

Spotkanie Śląskiego Klastra NANO, Krajowy Klaster Kluczowy | Finansowanie innowacji – ścieżka SMART, FENG

Shesnnovation Academy for the startup female founders – rekrutacja trwa do 30 listopada

Centrum Transferu Ekotechnologii nowym Członkiem Śląskiego Klastra Nano

Centrum Transferu Ekotechnologii jest przedsiębiorstwem, które od momentu powstania gromadzi wiedzę i środki służące świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz rozpowszechniania badań naukowych. Jest to zgodne z misją, jaka obowiązuje w centrach transferu tj. obejmujące efektywne wspieranie wdrażania innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechnianie i wspieranie proinnowacyjnych […]

więcej

Accessibility Tools