nanocząsteczki

Systemy laserowe w tworzeniu nanocząstek złota do zastosowań medycznych

Kształtowanie nanometrycznych cząstek złota – wielkości milionowych milimetra – w celu poprawy ich właściwości w biomedycynie i fotonice stało się możliwe dzięki specjalnemu systemowi laserowemu w pracy wykonanej na Universidad Complutense de Madrid (UCM).

więcej

Postęp w tworzeniu nanorobotów medycznych

Naukowcy odkryli sposób na dokonywanie obliczeń za pomocą nano- i mikrocząstek dzięki reakcjom biochemicznym, które zachodzą między biomolekułami, co pozwoli na konstruowanie efektywnych nanorobotów medycznych.

więcej

Accessibility Tools