Polski Nobel

Polski Nobel za osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii

Po raz dwudziesty piąty przyznano Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w […]

więcej

Accessibility Tools