zakład nowych materiałów i katalizy

Zakład Nowych Materiałów i Katalizy (ZNMiK) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Zespół badawczy Zakładu Nowych Materiałów i Katalizy (ZNMiK) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Zakład kierowany od 2014 r. przez dr hab. inż. Rafała Pelkę posiada wiele już uzyskanych oraz dopiero zgłoszonych patentów. W zakresie tematycznym prowadzonych prac, oprócz katalizy, znajduje się także tematyka nanotechnologiczna, a w szczególności termodynamika nanomateriałów. W Zakładzie opracowano kilka nowatorskich metod badania nanomateriałów, np. chemiczne metody określania […]

więcej