Aktualności

W ostatniej rundzie QNA Technology SA zebrało 7,2 mln PLN finansowania. Teraz spółka planuje kolejny krok w kierunku komercjalizacji niebieskich kropek kwantowych.

W Q3 2021 roku QNA Technology S.A. (prowadząca jeszcze wtedy działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zamknęła z sukcesem rundę finansowania na kwotę 7,2 mln zł, a od 2021 roku spółka realizuje także projekt w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” NCBR, współfinansowany z POIR 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi ponad 6,2 mln zł z przeznaczeniem na prace badawcze, rozwojowe i przedwdrożeniowe.
Wrocławski startup rozwija technologię syntezy półprzewodnikowych nanomateriałów – tzw. kropek kwantowych, mających szereg właściwości pożądanych przez rynek zaawansowanych technologii, głównie przez branżę wyświetlaczy, do zastosowań na rynkach telewizorów, okularów AR/VR, monitorów, automotive itp.
Dzięki pozyskanemu od prywatnych inwestorów kapitałowi oraz wsparciu dotacji unijnych spółce udało się zakończyć kolejny etap badań przemysłowych dotyczący syntezy półprzewodnikowych kropek kwantowych i uzyskać prototyp niebieskich kropek kwantowych o barwie niebieskiej oczekiwanej przez branżę wyświetlaczy (MVP – ang. Minimum Viable Product). Aktualnie firma prowadzi prace rozwojowe nad otrzymanym materiałem oraz prace mające na celu budowę pilotażowej linii syntezy. W kolejnym kroku firma planuje przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, a następnie komercjalizację opracowanych rozwiązań.

Dzięki pozyskanym w ramach ostatniej rundy inwestorskiej środkom w wysokości 7,2 mln zł oraz otrzymanej dotacji unijnej nanotechnologiczna firma z Wrocławia – QNA Technology SA weszła na nowy poziom rozwoju. W ramach prowadzonych prac udało się jej w warunkach laboratoryjnych opracować syntezę niebieskich kropek kwantowych (MVP). To kluczowy krok na drodze do komercjalizacji tego materiału. Pozwolił on na rozpoczęcie testów kropek kwantowych zsyntezowanych przez QNA u branżowych partnerów, co umożliwi dalszy ich rozwój oparty o techniczne oczekiwania poszczególnych odbiorców. Aktualnie prowadzone są testy z partnerami biznesowymi mające na celu potwierdzenie wartości uzyskanych parametrów i ukierunkowanie dalszego rozwoju tego materiału. Planowane inwestycje spółki sumują się do 14 mln PLN i przeznaczone zostaną na zakup elementów pilotażowej linii syntezy oraz zakończenie kolejnego etapu prac rozwojowych niebieskich kropek kwantowych. Osiągnięcie tych celów ma umożliwić spółce realizację pierwszych kontraktów dla producentów optoelektroniki z całego świata.

– Niebieskie kropki kwantowe są nowatorską, oczekiwaną alternatywą dla stosowanych obecnie rozwiązań materiałowych w branży wyświetlaczy. Możliwość  wytwarzania półprzewodników jest wartościową i strategiczną umiejętnością. Dlatego pomimo, że przed nami jeszcze sporo wyzwań technologicznych, a nasze materiały są na wczesnym etapie rozwoju (tzw. MVP) już teraz widzimy duże zainteresowanie naszymi materiałami wśród firm branżowych, przede wszystkim za granicą – w Azji oraz USA. Zainteresowanie to jest na tyle duże, że firmy te są skłonne płacić za możliwość testowania naszych materiałów – mówi prof. Artur Podhorodecki, Prezes Zarządu i współzałożyciel QNA Technology.

Zebrany do tej pory przez spółkę kapitał, oprócz sumy pozyskanej od prywatnych inwestorów, to także 6,2 mln zł otrzymane w ramach grantu z NCBR na prace B+R oraz przedwdrożeniowe. Środki te pozwoliły m.in. na przeprowadzenie prac badawczych pozwalających na przestrojenie niebieskich kropek kwantowych, tak aby emitowały światło o barwie akceptowalnej przez branżę wyświetlaczy (zmiana barwy z tzw. Deep Blue na Pure Blue), sprawdzenie krytycznych założeń potrzebnych do wykonania projektu pilotażowej linii syntezy oraz wykonanie jej projektu. Dzięki środkom pochodzącym z dotacji udało się zwiększyć bazę laboratoryjną oraz zaangażowanie specjalistycznej aparatury, a także powiększyć zespół – z kilkunastu do 25 osób. Ponadto, QNA przekształciła się w ostatnim czasie ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Powołana została także rada nadzorcza, a jednym z jej kluczowych członków został Waldemar Maj – Prezes Zarządu Neutrino Geology, a także doświadczony członek wielu rad nadzorczych, m.in. takich spółek jak GPW, Ciech, Bank BGŻ, czy TFI Origin.

– Konstrukcja linii pilotażowej syntezy to dla nas kolejny ważny krok milowy. Jej skuteczne działanie przybliży nas do komercjalizacji naszych materiałów.– tłumaczy prof. Artur Podhorodecki.

Potencjał rynku kropek kwantowych cały czas rośnie. Według prognoz opublikowanych w raporcie MarketsandMarkets rynek kropek kwantowych osiągnie wartość 8,6 mld dol. do 2026 r. Współczynnik CAGR (Compound Annual Growth Rate), czyli średni wskaźnik rocznego wzrostu ma wynieść 16,2 proc. w analizowanym okresie.

_____________________________________________________________________________

Spółka QNA Technology powstała w grudniu 2016 r. Specjalizuje się w syntezie oraz inżynierii powierzchni półprzewodnikowych kropek kwantowych – nanostruktur posiadających wszelki potencjał, by zrewolucjonizować szereg sektorów rynkowych, jak np. produkcja wyświetlaczy czy fotowoltaika. Spółka pracuje także nad rozwojem tuszów na bazie kropek kwantowych tak aby umożliwić drukowanie półprzewodników na różnych podłożach przy wykorzystaniu różnych technik druku. Więcej na: qnatechnology.com

***

Kontakt dla mediów:

hagen comm
Wojciech Dziewit |
wojtek@hagen.pl | +48 607 162 105
hagen comm
Beata Lesiak |
beata@hagen.pl | +48 790 369 927

 

 

Accessibility Tools