Aktualności

Walidacja, harmonizacja, standaryzacja – co to takiego?

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dedykowanego zrównoważonej nanofabrykacji.

Jednym z obszarów ważnych dla stworzenia zrównoważonych łańcuchów produkcji z wykorzystaniem nanotechnologii jest wypracowanie i wdrożenie standardów, a także walidowanie i harmonizacja procesów produkcji. Dlatego w ramach projektu podjęto szerokie działania, żeby przeanalizować obecny stan tych zagadnień w Europie, także stworzyć bazę wiedzy z zakresu tych zagadnień, która będzie dostępna w ramach Hubu, który ma zostać otwarty najpóźniej w 2023 roku.

Więcej przeczytasz w skrótowym artykule na stronie projektu NanoFabNet:
Challenges & Opportunities in the Validation, Harmonisation & Standardisation of industrial-scale Nanofabrication

a także w dłuższym raporcie o tej samej nazwie:

>>LINK<<

Przeczytaj też artykuł napisany przez nasz zespół na stronę NanoFabNet, który streszcza jakie organizacje działają w tym obszarze w Polsce i na świecie:
A Short Introduction to Nanotechnology Normalization in Poland and in the World

Accessibility Tools