Nanotechnologia

Wykorzystanie nanodrutów do monitorowania sygnałów elektrofizjologicznych

Naukowcy opracowali innowacyjny czujnik, który wykorzystuje srebrne nanodruty w celu monitorowania sygnałów elektrofizjologicznych, m.in. podczas badań elektrokardiograficznych (EKG) lub elektromiograficznych (EMG).

Czujniki elektrofizjologiczne używane szpitalach wykorzystują tzw. „mokre elektrody”, gdy skórę pod czujnikami smaruje się specjalnym żelem przewodzącym prąd, który poprawia zdolność czujnika do odbierania sygnałów elektrycznych organizmu. Technologia ta nie sprawdza się jednak w przypadku długotrwałego monitorowania, ponieważ żel wysycha, podrażniając skórę pacjenta i zmniejszając dokładność czujnika.

Nowy czujnik na bazie nanodrutów, charakteryzujących się niezwykle wysoką przewodnością elektryczną, nie potrzebuje żelu i jest tak samo precyzyjny, jak czujniki z „mokrymi elektrodami”. Można go natomiast stosować do przeprowadzania długotrwałego monitorowania, nawet gdy badany pacjent znajduje się w ruchu, ponieważ czujniki zbudowane są z warstwy srebrnych nanodrutów „wtopionych” w elastyczny, rozciągliwy polimer, zapewniający ścisłe przyleganie czujnika do skóry pacjenta.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano wzrost liczby chorób neurologicznych. Udar uznawany jest za piątą główną przyczynę zgonów, a Alzheimer zajmuje szóste miejsce. Inna choroba neurologiczna – choroba Parkinsona – dotyka prawie milion osób...
W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...