Aktualności

Wyniki z CERN na konferencji ICHEP  

9f43c665566fa43f520046485ce6461c_400x400Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 7go lipca na 37-ej Międzynarodowej Konferencji Fizyki Wysokich Energii (ang.: ICHEP) w Walencji w Hiszpanii, Dyrektor Naczelny CERN Rolf Heuer podsumował wyniki prezentowane przez eksperymenty z  CERN.

W dwa lata po ostatniej konferencji ICHEP, podczas której ogłoszone zostało odkrycie cząstki będącej konsekwencją mechanizmu Brout-Englert-Higgs, tzw. bozon Higgsa nadal pozostaje centralnym tematem prezentacji z CERN,” powiedział Profesor Heuer. „Lecz dla mnie, głównym przesłaniem tej konferencji jest fakt, że tak wiele pozostało jeszcze w udziale dla fazy drugiej działania LHC, która rozpocznie się w przyszłym roku oraz, że wszystkie eksperymenty są doskonale przygotowane aby w pełni wykorzystać potencjał nowych danych przy zwiększonej energii.

Wszystkie cztery eksperymenty zaprezentowały nowe wyniki fazy pierwszej działanie akceleratora LHC, która zakończyła się w 2013 roku. Analizy eksperymentów ATLAS i CMS, dotyczące mechanizmu Brout-Englert-Higgs (BEH)  są obecnie na ukończeniu. Wyniki zgodnie świadczą, że odkryta cząstka zachowuje się tak jak to przewiduje Model Standardowy: teoria opisująca podstawowe składniki materii i ich oddziaływania. Pomimo to, analizy mechanizmu BEH oparte na danych fazy-1 LHC nie wykluczają nowej fizyki, a znacznie większa ilość danych przy zwiększonej energii fazy-2 LHC jest bardzo obiecująca. Model Standardowy z doskonałą dokładnością opisuje to co nazywamy zwyczajną materią, ale wiemy że ta zwyczajna materia stanowi jedynie 5% całej materii i energii wypełniającej Wszechświat. Znacznie więcej jest do odkrycia w tzw. ciemnym Wszechświecie składającym się z Ciemnej Materii i Ciemnej Energii.

Jednym z możliwych kandydatów na Ciemną Materię jest supersymetria, teoria przewidująca istnienie szeregu niezaobserwowanych dotąd cząstek. To one mogą stanowić 27% substancji Wszechświata. Dzięki pierwszej fazie działania LHC, eksperymentom udało się wykluczyć wiele modeli supersymetrycznych, lecz kolejne będzą w zasięgu fazy drugiej.

Na czele z eksperymentem ALICE, dedykowanym do badania Plazmy Kwarkowo-Gluonowej (ang.: QGP), stan skupienia materii istniejącej zaraz po Wielkim Wybuchu, wszystkie eksperymenty LHC rzuciły nowe światło na tę egzotyczną formę materii. LHCb, eksperyment specjalizujący się w precyzyjnym pomiarze krótko-życiowych cząstek, zaprezentował szereg wyników świadczących o wielkich możliwościach  tego detektora w szerokim zakresie badań, od QGP do asymetrii pomiędzy materią i antymaterią.

Po 18 miesiącach konserwacji i modernizacji zespół akceleratorowy CERN powraca do działania. Programy badawcze na wszystkich akceleratorach poza LHC rozpoczną się już w tym roku, a LHC dołączy do nich wiosną 2015.

LHC jest najważniejszym urządzeniem eksperymentalnej fizyki cząstek przy najwyższych dostępnych na świecie energiach,” powiedział Prof. Heuer. „Stanowi on element światowej strategii w tej dziedzinie, której plany dla Europy, Ameryki Północnej i Japonii zapewniają zharmonizowany rozwój we wszystkich regionach świata.”

[tłum. Paweł Brückman de Renstrom]

Biuro Prasowe CERN:

CERN Press Office, press.office@cern.ch
+41 22 767 34 32
+41 22 767 21 41
http://www.cern.ch/Press

Accessibility Tools