Aktualności

Wyniki projektu “ClusterMat” zainteresowały Cluster Nanotechnology (Niemcy)

Jednym z ważnych elementów prowadzonego projektu ClusterMat jest jego promocja wśród członków Śląskiego Klastra Nano a także współpracujących z Fundacją organizacji krajowych i międzynarodowych. Efektem działań Fundacji było zaproszenie dr Aleksandry Małachowskiej (Politechnika Wrocławska) do udziału w konferencji Hybride Materialien Nano goes Macro w Norymberdze w dniach 6–7 listopada 2019 r.

 

Konferencja koncentrowała się na projektach, produktach i usługach związanych z połączeniem nanomateriałów i kompozytów włóknistych, a także drukiem 3D i recyklingiem. Uczestnikami konferencji byli naukowcy a także przedstawiciele dużych przedsiębiorstw prowadzących badania m.in dr Blanka Lenczowski (Airbus) opowiedziała o aktualnych osiągnięciach i specjalnych wymaganiach dotyczących materiałów hybrydowych w przemyśle lotniczym.

Fot. dr Aleksandra Małachowska prezentuje wyniki projektu ClusterMat

Inicjatywa NANO goes Macro, założona przez Cluster Nanotechnology (Niemcy), jest interdyscyplinarną platformą wymiany przemysłowej dotyczącej materiałów hybrydowych. Materiały te mają szeroki zakres zastosowań, od lekkich konstrukcji po energetykę, lotnictwo, motoryzację i przetwarzanie. Celem inicjatywy jest wspieranie firm i instytucji badawczych w opracowywaniu materiałów hybrydowych o nowych właściwościach funkcjonalnych i / lub polepszających właściwości materiałów.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Accessibility Tools