Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty audytu innowacyjności – narzędzia przygotowanego z myślą o wdrożeniu innowacji, o zakupie technologii, o udziale w konkursach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Jest to forma wsparcia dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są wykluczone z możliwości przyjęcia pomocy de minimis oraz posiadają siedzibę na terenie Polski. Nie jest to projekt skierowany jedynie dla firm o dużym stopniu zaawansowania technologicznego, ale dla wszystkich tych, które czują potrzebę wprowadzenia usprawnień funkcjonowania firmy.

Korzyści z udziału w projekcie:

  • Eksperckie doradztwo.
  • Profesjonalny dokument, który może zostać wykorzystany przy aplikacji o środki z Unii Europejskiej.
  • Rekomendacje usprawniające mające na celu poprawę funkcjonowania firmy.
  • Dogłębna diagnoza przedsiębiorstwa w zakresie, organizacyjnym, finansowym, technologicznym i innych.
  • Bezstronna ocena poszczególnych obszarów funkcjonowanie firmy.
  • Pomoc przy przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji wdrożeniowej.
  • Analiza pozycji rynkowej.
  • Wsparcie przy wdrażaniu innowacji.
  • Możliwość bezpłatnego udziały w konkursie promującym innowacyjność przedsiębiorców „Innowacyjna firma roku”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.ksi.gapr.pl, gdzie zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy już o bezpośredni kontakt:

Sylwia Pietrzyk, spietrzyk@gapr.pl, tel: 32 339-31-79,
Magdalena Ilnicka – Majchrzak milnicka@gapr.pl, tel: 32 339-31-66.

Accessibility Tools