Aktualności

Zaproszenie na Kongres Nanotechnologiczny w Niemczech

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kongresie Nanotechnology Congress & Expo, który odbędzie się we Frankfurcie w dniach od 11 – 13 sierpnia 2015r.  Poruszona tematyka będzie obejmowała 8 głównych zagadnień, dobranych tak by zaoferować Państwu poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć oraz nowych strategii rozwoju o zasięgu globalnym w dziedzinie nanotechnologii:

•    Zaawansowane nanomateriały
•    Nanomateriały: produkcja, metody charakteryzacji, narzędzia
•    Nanelektronika
•    Nanotechnologia: energia i środowisko
•    Nanotechnologia: w medycynie i dziedzinie nauk przyrodniczych
•    Nanotechnologia: bezpieczeństwo
•    Zastosowanie nanotechnologii
•    Nanometrologia

Więcej na stronie: http://nanotechnology.omicsgroup.com/

Poniżej zamieszczamy informację od organizatorów:

Nanotechnology Congress & Expo on Aug 11-13, 2015, Frankfurt, Germany. This scientific gathering guarantees that offering the thoughts and ideas will enable and secure you the theme “Exploring & Acquiring the advances in Nanotechnology”. It provides a premier technical forum for reporting and learning about the latest research and development, as well as for launching new applications and technologies.
Nanotechnology-2015 is comprised of 8 tracks designed to offer comprehensive sessions that address recent advancements and new strategies for development of global requirements.

•    Advanced Nanomaterials
•    Nanomaterials Fabrication, Characterization and Tools
•    Nanoscale Electronics
•    Nanotech for Energy and Environment
•    Nanotech in Life Sciences and Medicine
•    Nanotechnology safety
•    Nano Applications
•    Nanometrology

Accessibility Tools