Aktualności

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO2015) we Lwowie

Konferencja odbędzie się w dniach 26 – 29 sierpnia 2015 roku; nie obowiązuje opłata za uczestnictwo. Zgłoszenia należy dokonywać do 15 kwietnia na stronie www.iop.kiev.ua/~nano2015/

BROSZURA INFORMACYJNA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Poniżej informacja od organizatorów:

The conference focuses on the latest advances in nanosciences and nanotechnologies and promotes profound scientific discussions between scientists and researchers from different disciplines and countries.

Thematic priorities of the conference will be the following:
– Microscopy of Nanoobjects;
– Nanostructured surfaces;
– Nanooptics and nanophotonics;
– Nanoplasmonics and surface enhanced spectroscopy;
– Nanochemistry and Nanobiotechnology;
– Nanoscale Physics;
– Physico-Chemical Nanomaterials Science.

Accessibility Tools