Nanotechnologia

Złote nanorurki wykorzystywane do wizualizacji i niszczenia komórek nowotworowych

Potencjał nanocząstek złota jako narzędzia do diagnostyki medycznej i obrazowania  znany jest naukowcom. Nowe badania sugerują jednak, że mogą one być jeszcze bardziej użyteczne. Zespól z University of Leeds odkrył, że formowanie cząstek w postaci nanorurek pozwala im zyskać wiele nowych właściwości, włączając w to ich zdolność do ogrzania i niszczenia komórek nowotworowych.

Nanorurki złota, czyli nanocząstki złota tworzące strukturę cylindryczną, mają potencjał by poprawić skuteczność tradycyjnych metod leczenia raka poprzez integrację diagnostyki i terapii w jednym systemie. Może się tak stać za sprawą mechanizmu odkrytego przez naukowców z University of Leeds. polega on na przełączaniu czynności nanorurek z trybu obrazowania do trybu niszczenia poprzez regulację jasności impulsu laserowego. Co więcej, nanorurki te nie wykazują cytotoksyczności gdyż, jak wykazały badania prowadzone na myszach, są całkowicie usuwane z organizmu.

Badacze nie tylko zaobserwowali zjawisko możliwości zmiany „funkcji” nanorurek, ale też opracowali technikę kontroli ich długości, co pozwoliło na produkowanie takich struktur, które zdolne są do pochłaniania światła z zakresu bliskiej podczerwieni. Pochłanianie to następowało podczas przemieszczania się  nanorurki przez organizm. Jedynym warunkiem wystąpienia była odpowiednia częstotliwość, z którą światło padające na nanorurkę musiało świecić.  Energia świetlna była następnie zamieniana na ciepło. Dodatkowe stosowanie impulsowej wiązki laserowej umożliwiało szybkie podniesienie temperatury w pobliżu obiektów do takiej, przy której możliwe było zniszczenie komórek rakowych.

Oprócz  zdolności do zwalczania raka, nanorurki zdolne były również przenosić leki do miejsca występowania nowotworu, co powala mieć nadzieję na opracowanie bardziej precyzyjnych metod leczenia nowotworów obiecujących zmniejszenie skutków ubocznych.

Źródło informacji i ilustracji: http://phys.org/

Podobne artykuły

Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku...

Accessibility Tools