Nanotechnologia

Zwalczanie raka za pomocą złotych nanorurek

Naukowcy szczegółowo zaprezentowali pierwsze udane biomedyczne wykorzystanie złotych nanorurek w zwalczaniu komórek nowotworowych.

Złote nanorurki, czyli nanocząstki złota tworzące nanoskalowe rurkowate struktury, mogą w znacznym stopniu poprawić skuteczność tradycyjnych metod leczenia nowotworów, czyli chemioterapii i radioterapii. Odpowiednia długość nanorurek pozwala na absorpcję światła bliskiej podczerwieni – promieniowania, które może przeniknąć głęboko w tkankę żywych organizmów. Przemieszczające się w organizmie złote nanorurki mogą pochłaniać promieniowanie bliskiej podczerwieni i zmieniać je na energię cieplną. Stosując więc pulsacyjne promieniowanie laserowe można radykalnie zwiększyć temperaturę w pobliżu nanorurek w celu zniszczenia komórek rakowych.
Zmieniając długość złotych nanorurek i regulując natężenie światła laserowego można użyć nanorurki, albo do niszczenia nowotworów, albo do zobrazowania tkanek rakowych. Testy na myszach wykazały, że nanorurki są naturalnie wydalane z organizmu, co ogranicza ewentualne skutki uboczne. Puste w środku nanorurki mogą być ponadto wypełniane lekami i nakierowywane na komórki nowotworowe.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W niekończącej się walce z bakteriami szala zwycięstwa zaczyna przechylać się na stronę ludzkości. Wszystko za sprawą urządzenia, które może dać nam przewagę w badaniach nad lekami. Od kilku...
Spiekanie cząstek katalizatorów metalowych w czasie ich użycia w podwyższonych temperaturach jest procesem, który pozwala na ograniczenie aktywności katalizatorów poprzez zmniejszenie ich powierzchni aktywnej. Mechanizm ten może być kompensowany...

Accessibility Tools