Aktualności

Dolnośląski Klaster Nano-kolejny sukces Fundacji Nanonet

Już 29 października 2014 r we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu działalność zainauguruje Dolnośląski Klaster Nanotechnologii.

Wydarzenie jest elementem realizacji zadania „Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii”, na które finansowanie z funduszy województwa dolnośląskiego pozyskała Fundacja Nanonet. Głównym celem działalności Klastra jest wspieranie na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Spotkanie to jest kolejnym krokiem rozwoju Śląskiego Klastra NANO.

Podczas spotkania nastąpi oficjalnie podpisanie dokumentów powołujących Klaster przez Fundację Nanonet, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Miasto Wrocław. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele m.in. Śląskiego Klastra Nano, WCB EIT+, Miasta Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Poruszane tematy będą dotyczyły korzyści z przynależności do klastrów, możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych oraz współpracy badawczej z partnerami Klastra. Ponadto przedsiębiorstwa należące do Śląskiego Klastra Nano podzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz wskażą zalety płynące ze współpracy w tego typu organizacji.

Accessibility Tools