Aktualności

Forum Gospodarcze dotyczące Rozwoju Kluczowych technologii Innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014-2020”

DSC_0674

W dniu 14.04 2014 Śląski Klaster Nanotechnologiczny wraz z Miastem Katowice oraz Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych technologii zorganizował pierwsze na Śląsku Forum Gospodarcze dotyczące Rozwoju Kluczowych technologii Innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014-2020” Wśród zaproszonych przez Śląski Klaster NANO prelegentów znalazły się takie osoby jak Prof. Jerzy Buzek, który poprowadził pierwszą część spotkania, Pani Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Pani Minister przedstawiła prezentację pt: „Instrumenty wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020” . Pani Anna Jedynak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przedstawiła Inteligentne specjalizacje w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, na zakończenie pierwszej części forum Profesor Ryszard Pregiel -prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii przedstawił prezentację „Główne obszary wsparcia rozwoju kluczowych technologii Innowacyjnych KET w Europie”. Wszystkie prezentacje zostały przyjęte z wielkim zaciekawieniem ze strony blisko stu osób, które wzięły udział w Forum. Poruszane tematy przez prelegentów były bardzo ważne i istotne dla przedstawicieli firm biorących udział w Forum ( w spotkaniu wzięło udział blisko 30 przedstawicieli sektora MŚP– zarówno firm związanych z Klastrem, jak i zainteresowanych tą tematyką), Po pierwszej części spotkania przeprowadzony został panel dyskusyjny z młodymi naukowcami i przedstawicielami biznesu. Moderatorem tej części spotkania był Pan Profesor Zbigniew Śmieszek – wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych. W panelu dyskusyjnym udział wzięli dr inż. Marcin Binkowski, n-LAB, Uniwersytet Śląski, dr inż. Artur Kozłowski, EMAG Katowice, dr inż. Marcin Krupa, wiceprezydent m. Katowice, prezes Grzegorz Krupa, Flytronic Gliwice, dr Lucyna Leszczyńska, Biochefa, Sosnowiec, prof. Aleksander Nawrat, OBRUM Gliwice, Politechnika Śląska, dr inż. Aleksandra Kolano-Burian, Instytut Metali Nieżelaznych.
Podczas panelu omawiano rozwój technologii grupy KET w regionie, jaka jest rola sektora publicznego i prywatnego w tej tematyce. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchaliśmy wypowiedzi przedstawiciela Miasta Katowice, Pana dr inż. Marcina Krupa – wiceprezydenta Katowic, który mówił o nowych możliwościach jakie daje miasto Katowice – jako miasto wysokich technologii jest przychylne dla rozwoju nowych podmiotów gospodarczych i zamierza je w miarę możliwości wspierać – również poprzez organizację takich forów gospodarczych jak to, które odbyło się w dniu 14.04.2014 Interesujące były też wypowiedzi przedstawicieli nauki, którzy od wielu lat działają w obszarze zaawansowanych technologii należących do grupy KET. Naukowcy prezentowali swoje osiągnięcia oraz przedstawiali „dobre praktyki” współpracy z firmami. Na zakończenie głos zabrał Prof Jerzy Buzek, który podsumował forum oraz przedstawił wizję rozwoju Katowic , Śląska jako innowacyjnego miejsca idealnego do rozwoju technologii z grupy KET ( Kluczowe Technologie Wspomagające). Standardem już jest że po spotkaniach Śląskiego Klastra NANO przedstawiciele przemysłu jak i nauki zostają i rozmawiają w kuluarach o możliwościach współpracy oraz o możliwościach ubiegania się o wspólne projekty badawcze.
Kolejne spotkania branżowe Śląskiego Klastra NANO zaplanowane są na połowę roku, na które już teraz Państwa gorąco zapraszamy.Przedstawicieli mediów zachęcamy do zamieszczenia podsumowania na swoich stronach internetowych.
Biuro Śląskiego Klastra NANO
biuro@nanoslask.pl

Tagi:

, ,

Accessibility Tools