Aktualności

Fundacja NANONET dołączyła do ekosystemu 3W Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET podpisała list intencyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o nawiązanie współpracy w ramach promowania Idei 3W: woda – wodór – węgiel.

Fundacja NANONET wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą współpracować w zespołach eksperckich w zakresie:

  • upowszechniania idei 3W,
  • wymiany wiedzy,
  • inicjowanie działań w organizacjach i instytucjach związanych z wodą, wodorem i węglem,
  • przygotowywania opracowań i raportów poświęconych tym zasobom.

Czym jest Idea 3W?

Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel.

Jaka jest misja inicjatywy 3W?

3W ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

Tworzymy opracowania i raporty na temat 3W. Gromadzimy know-how oraz udostępniamy narzędzia do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i instytucjami. 3W integruje świat nauki i biznesu, ułatwia współpracę. Budujemy ekosystem dla innowacyjnych rozwiązań naukowych, gospodarczych i legislacyjnych.Poprzez inicjatywę 3W chcemy również budować kapitał społeczny oraz wzmacniać świadomość i postawy konsumenckie, które będą wspierać rozwój sektora 3W.

 

Więcej o Idei 3W na stronie inicjatora 👉  https://idea3w.org/

Accessibility Tools