Aktualności

Fundacja Nanonet Patronem Medialnym Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science (COPM’2023),

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konferencji Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science (COPM’2023), która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26.04.2023 r.

Szczególne zachęcamy do nadsyłania prac i aktywnego udziału w konferencji młodych doktorów, doktorantów, studentów studiów magisterskich oraz opiekunów i członków kół naukowych. Termin nadsyłania streszczeń wystąpień upływa 2 kwietnia. Zapraszamy również do przesyłania pełnych tekstów manuskryptów, które zostaną opublikowane w trzecim tomie serii wydawniczej „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine” RACOPM (termin nadsyłania artykułów: 14.05.2023).

Udział w konferencji oraz publikacja rozdziału w recenzowanej monografii wieloautorskiej są bezpłatne.

Proponowane obszary tematyczne:
1) Onkologia obliczeniowa
2) Spersonalizowana medycyna
3) Biomateriały i biotechnologia medyczna
4) Informatyka obrazowania i telemedycyna
5) Biomechanika
6) Analiza i projektowanie leków
7) Zdrowie publiczne

Szczegóły spotkania można znaleźć na stronie www.copm.polsl.pl

*************

We cordially invite everyone to attend the conference Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science (COPM’2023), which will be held on April 26th, 2023, as an online event. We particularly invite young PhD and PhD/MSc students to submit abstracts of oral or poster presentations. Abstract submission deadline is April 2nd. In addition, there is a possibility to submit a full-length chapter to be published in the „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine” monograph (submission deadline: 14.05.2023).

Participation in the conference and publishing a chapter in a reviewed multi-author monograph are free.

Topics:

  • Computational oncology
  • Personalised medicine
  • Biomaterials and medical biotechnology
  • Imaging informatics and telemedicine
  • Biomechanics
  • Analysis and design of drugs
  • Public health

Conference details are available on the website: www.copm.polsl.pl 

Podobne artykuły

Zapraszamy do lektury drugiej już rozmowy z cyklu „NanoGirls”. Dziś wywiad z inspirującą nanotechnolożką, kierowniczką Pracowni Materiałów Funkcjonalnych Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, Dr hab. inż. Katarzyną...

Accessibility Tools