Nanotechnologia

Jakość wykończenia powłok proszkowych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym

Projekt polegał na badaniu jakości wykończenia termoutwardzalnych farb proszkowych  wykorzystywanych w przemyśle samochodowym, pod względem wyglądu, przyczepności i odporności na żwir.

Dwa podkłady proszkowe (czerwony i czarny), o trzech rożnych wielkościach cząstek badano w odniesieniu do procesu temperatury i czasu pary na podstawie utwardzonego okna dostarczonego przez producenta farb. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując wartości kontrastu tzw. wave-scan elementów widma (Wa, Wb, Wc, Wd, a We). Testy żwiru i zarysowań zostały wykorzystane do określenia właściwości adhezyjnych i odporności na odpryskiwanie.

Warstwy bazowe mogą dostarczyć wysokiej jakości wygląd

Stwierdzono, że long-wave (Wc, Wd i We) były mniej narażone na czas utwardzania i zmiany temperatury. Wartości kontrastu short-wave (Wa i Wb) zwiększyły się wraz ze wzrostem temperatury procesu i czasu. Najbardziej dramatyczny wzrost został zaobserwowany w wysokiej temperaturze i czasie procesu.  Wysokie temperatury procesowe (193°C) wykazały dobre pokrycie long-wave. Małe wartości kontrastu long-waves uzyskano dla wszystkich warunków utwardzania, zarówno w przypadku czerwonych jak i czarnych warstw bazowych. Wyniki dla short-waves nie były tak zgodne. Praca ta sugeruje, że podkłady proszkowe mogą dostarczyć wygląd porównywalny do odpowiedników wodorozcieńczalnych.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki:  www.wikimedia.org

Podobne artykuły

W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano wzrost liczby chorób neurologicznych. Udar uznawany jest za piątą główną przyczynę zgonów, a Alzheimer zajmuje szóste miejsce. Inna choroba neurologiczna – choroba Parkinsona – dotyka...
Systemy fotowoltaiczne pozyskują „czystą” oraz nienaruszającą równowagi ekologicznej energię ze słońca. Jednak często zbierają się na nich cząsteczki kurzu, wody czy piasku. Prowadzi to do zmniejszenia energii docierającej do...

Accessibility Tools