Aktualności

Konferencja NANO PL

Konferencja NANO PL jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z nanotechnologią w Polsce. Uczestnictwo w konferencji NANO PL przełożyło się na podniesienie stanu wiedzy uczestników z szeroko pojętej nanotechnologii zarówno w aspekcie uprawiania nauki, oraz aspekcie związanym z gospodarowaniem środków finansowych na innowacyjne technologie w kraju i Europie.

Konferencja podzielona została na 12 sesji planarnych. Dotyczyły one zarówno aspektów związanych z nanometrologią, syntezą nanomateriałów, nanostruktur. Jedna z kluczowych części dotyczyła strategii dla rozwoju innowacji w nanotechnologii oraz produkcji zaawansowanych materiałów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Christos Tokamanis z komisji Europejskiej „Badań i Innowacji”, Krzysztof Kurzydłowski oraz Jerzy Kącki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaproszono wielu wybitnych naukowców prowadzących badania w wielu obszarach nanotechnologii z Włoch, Niemiec, Francji, Polski i Ukrainy. Przedstawiono światowe osiągnięcia z dziedziny aplikacji przemysłowej nanotechnologii. Nie zabrakło tematyki związanej z nanomateriałami opartymi na węglu (nanorurki, grafen). Ostatnie sesje wykładowe poruszały kwestię nano-bio medycyny i jej wpływu na społeczeństwo oraz znaczeniu nanotechnologii w rozwiązywaniu medycznych i technologicznych problemów współczesnego świata. W kuluarach nie zabrakło dyskusji o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wynikających z wdrażaniem nanotechnologii w codziennym życiu.
Głównym organizatorem i zarazem jednym z wiodących Polskich naukowców jest profesor Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Niezwykle trafnym połączeniem okazało się połączenie tego wydarzenia z targami INNO TECH, gdzie nanotechnologia odznaczała się jako kierunek rozwoju wielu obecnych tam przedsiębiorców.

Podobne artykuły

Nie od dziś wiadomo, że nanotechnologia znajduje zastosowanie w informatyce. Ostatnimi czasy naukowcy z New York University Tandon School of Engineering przedstawili nową klasę niemożliwych do sklonowania cyberzabezpieczeń w postaci algorytmów wytworzonych z niedrogich nanomateriałów o najwyższym możliwym...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...