Wsparcie B+R

Centrum Transferu Ekotechnologii

Centrum Transferu Ekotechnologii jest przedsiębiorstwem, które od momentu powstania gromadzi wiedzę i środki służące świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz rozpowszechniania badań naukowych. Jest to zgodne z misją, jaka obowiązuje w centrach transferu tj. obejmujące efektywne wspieranie wdrażania innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechnianie i wspieranie proinnowacyjnych […]

Więcej

TEH transfer

Spółka prowadzi główną działalność w zakresie doradztwa oraz prowadzenia badań. Jako wartości, którymi się kierujemy możemy określić: 1. ZAANGAŻOWANIE NASTAWIONE NA EFEKT – Uzyskujemy najlepsze efekty w założonym czasie i budżecie. 2. UCZCIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Lubimy transparentność w działaniu, cenimy lojalność. 3. PARTNERSTWO – Rozumiemy biznes, dbamy o klientów i o siebie nawzajem. 4. […]

Więcej

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz realizacja międzynarodowych, centralnych i regionalnych programów wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu. To ważne zwłaszcza dla przedsiębiorczości akademickiej, która jest w Parku szczególnie istotna. Aktywne zaangażowanie Technoparku Gliwice w rozwój przedsiębiorczości w regionie i poza nim potwierdza szeroka […]

Więcej

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET jest koordynatorem Śląskiego Klastra NANO i jednym z jego inicjatorów. NANONET został stworzony w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłowego. Zespół Fundacji tworzą ludzie dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, […]

Więcej

TÜV SÜD

TÜV SÜD POLSKA jest jednym z oddziałów organizacji świadczących usługi na całym świecie. Jako jednostka notyfikowana, uznawana we wszystkich państwach członkowskich, nadzoruje urządzenia techniczne, sposób techniki ich wytwarzania, od odbiorców materiałów, z których będą wykonywane, po ich producentów, jak również sposób ich eksploatacji. Firma realizuje szeroki zakres usług w wielu dziedzinach certyfikacji, badaniach, testach, dopuszczeniach, […]

Więcej

Accessibility Tools