Członkowie Klastra

ELPLAST+

ELPLAST+ jest polskim producentem wyrobów z tworzyw sztucznych o ponad 30-letnich tradycjach i doświadczeniu w przetwarzaniu poliolefin metodą wytłaczania, rotoformowania i wtrysku ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzywa modyfikowane w ceIu uzyskania oczekiwanych własności fizykochemicznych. Własne laboratoria, potencjał techniczno-intelektualny oraz współpraca z branżowymi instytutami i uczelniami wyższymi, jak również stosowanie surowców najwyższej klasy, pozwalają na wytwarzanie nowoczesnych wyrobów odpowiadających światowym standardom. ELPLAST+ produkuje wyroby innowacyjne w zakresie zmian własności dotyczących antystatyzacji, własności antybakteryjnych i barierowości.

www.elplastplus.pl

Accessibility Tools