Aktualności

“NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z inż. Aleksandrą Szudzik z firmy Nanoseen

Aktywny udział kobiet przyczynia się do rozwoju nanotechnologii w Polsce, co ilustrują wywiady z uczestniczkami cyklu NanoGirls. Dzisiaj zapraszamy do rozmowy z inż. Aleksandrą Szudzik, Nanoscientist & Nanoengineer w Nanoseen


Co Cię skłoniło do zainteresowania się nanotechnologią?

Nanotechnologią zaczęłam interesować się już podczas studiów inżynierskich, kiedy to małymi krokami poznawałam kolejne tajniki technologii chemicznej i różne ścieżki jej wykorzystania w przemyśle chemicznym. Pierwszą styczność z nanotechnologią miałam podczas przygotowania wykładu poświęconemu nanomateriałom służącymi do wytwarzania powierzchni samoczyszczących i superhydrofilowych. Pamiętam, że wtedy był to dla mnie zupełnie nowy temat i dopiero wkraczałam w tę dziedzinę chemii. Jednak poznając nieznane mi wcześniej właściwości nanomateriałów, ich różnorodność w morfologii powierzchni i sposobach wytwarzania, a także zastosowania w różnych dziedzinach życia, zmotywowało mnie to do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie.

 

Czy mogłabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i etapami rozwoju w karierze nanotechnologicznej? Nad czym aktualnie pracujesz?

Kolejne lata studiów umożliwiły mi samodzielne wytwarzanie różnego rodzaju nanomateriałów węglowych, kropek kwantowych czy magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza. Jednym z moich osiągnięć było wykonanie własnego projektu z wykorzystaniem modelowania molekularnego. Śledząc coraz to nowsze badania naukowe i możliwości zastosowania nanotechnologii w różnych dziedzinach przemysłu, od medycyny do ochrony środowiska, zdecydowałam się pójść tą drogą. Już w trakcie studiów podjęłam pracę w polskim start’upie nanotechnologicznym Nanoseen na stanowisku Junior Nanotechnology Scientist. Praca ta w jeszcze większym stopniu poszerzyła moje horyzonty. Obecnie kontynuuję swoją karierę zawodową jako Nanoscientist & Nanoengineer i jako członek zespołu R&D zajmuję się badaniami nad nanomateriałami stosowanymi do produkcji nanomembran w celu odsalania wody i oczyszczania z mikroplastiku. Odrębnym produktem firmy, który jest w trakcie rejestracji i certyfikacji, są nanoproszki NanoboosteX.

Są one na bazie nanomateriałów węglowych i służą do zwiększenia wydajności plonów i poprawy jakości gleby. Odrębnym projektem badawczym, nad którym pracujemy są nanoproszki NanopowderX, które wykazują fotokatalityczne właściwości w celu degradacji mikro- i nanoplastiku z wody.

 

Opowiedz, jakie umiejętności lub kwalifikacje okazały się kluczowe do Twojego zaangażowania się w dziedzinę nanotechnologii.

Niewątpliwie w branży nanotechnologicznej istotne jest posiadanie szerokiej wiedzy chemicznej. Znajomość struktur, właściwości różnych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich wzajemnych oddziaływań jest kluczowe na etapie projektowania nanomateriałów i sfunkcjonalizowania ich do danego rodzaju zastosowania. Niezwykle przydatna okazała się wiedza z nauk technicznych i inżynierskich oraz umiejętność analitycznego myślenia. Podczas pracy w start’upie ważne jest kreatywne myślenie, aby stworzyć coś zupełnie nowego, ale również funkcjonalnego i skalowalnego. Dodatkowym atutem jest również umiejętność prezentowania swoich produktów oraz współpraca z klientami i kontrahentami. Są to ważne aspekty tej biznesowej strony nanotechnologii i nie tylko.

 

Opisz, czym zajmuje się organizacja, w której pracujesz i jaki jest wpływ nanotechnologii na jej działalność.

Bez nanotechnologii i zamiłowania do tej dziedziny chemii nie powstałby Nanoseen. To właśnie na bazie nanomateriałów węglowych, MOF-ów i innych sfunkcjonalizowanych materiałów powstają produkty firmy. Z nanomateriałów otrzymaliśmy produkt do polepszania wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, tj. zbóż czy warzyw. Nanomateriały są głównym elementem, który wchodzi w skład nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody. Dzięki nanotechnologii nasz zespół może przyczynić się do: zmniejszenia i wyeliminowania zanieczyszczeń, w tym mikro- i nanoplastików w wodzie, poprawy jakości gleby, wód powierzchniowych i komfortu uprawy roślin poprzez stosowanie ekologicznych nawozów. Niemniej ważne jest zastosowanie nanotechnologii do produkcji nanomembran odsalających wodę morską, aby była ona zdatna do picia. Obecnie nasz zespół jest w trakcie prac nad najnowszej generacji mobilnym urządzeniem filtrującym, które nie będzie wymagało energii elektrycznej ani dodatkowego ciśnienia. Będzie ono mogło być wykorzystywane na plażach, polach i co najważniejsze, przez ludzi pokrzywdzonych katastrofami klimatycznymi, tj. tsunami, huraganami czy powodziami. Chcemy w ten sposób stawić czoła kryzysowi wodnemu, który dotyka nie tylko kraje Trzeciego Świata, ale również Europę, w tym Polskę.

 

Z jakich osiągnięć w pracy naukowej lub zawodowej jesteś najbardziej dumna?

Śmiało mogę powiedzieć, że nie osiągnęłam jeszcze wszystkich zamierzonych celów w mojej pracy naukowej oraz zawodowej. Niemniej jednak jestem bardzo dumna z osiągnięcia tytułu inżyniera. Była to ciężka praca pełna wyzwań. Mimo to warto było poświęcić się nauce, ponieważ otworzyło mi to zupełnie nowe ścieżki kariery. Bez wątpienia jednymi z większych osiągnięć w pracy zawodowej był udział w wielu wartościowych konferencjach oraz eventach technologicznych, podczas których mogłam podzielić się spostrzeżeniami ze świata naukowo-technologicznego, przedstawić produkty Nanoseen oraz nawiązać wartościowe kontakty. Oprócz aktywnej pracy badawczo-rozwojowej, jestem również współautorem publikacji popularnonaukowej, która zawiera alarmujące treści o kryzysie wodnym w Polsce i na świecie. Jest to dla mnie istotna kwestia, dlatego też w mojej przyszłej karierze zawodowej będę stawiać na zwiększanie świadomości społeczeństwa na problemy środowiskowe, tj. ograniczony lub zupełny brak dostępu do wody pitnej w wielu krajach, a co za tym idzie szerzenie chorób spowodowanych brakiem higieny. Misją całego zespołu jest polepszenie jakości życia wielu ludzi na całym świecie.

 

Jakich, według Ciebie, istotnych zmian i postępów możemy się spodziewać w nanotechnologii w nadchodzących latach?

Obserwując najnowsze trendy w nanotechnologii, można przypuszczać, że jej zasoby będą wykorzystywane w jeszcze większym stopniu w medycynie, chociażby do produkcji opatrunków czy leków. Nanomateriały coraz częściej wykorzystuje się właśnie do produkcji filtrów i membran do oczyszczania wody. Cieszy się to dużym zainteresowaniem ze względu na fakt, że nanomembrany mogą w sposób selektywny wychwycić określone jony, a co za tym idzie, umożliwi to ich regenerację i ponowne wykorzystanie. Będzie to mieć pozytywny wpływ na środowisko oraz kończące się zasoby złóż rud metali. Wciąż pojawiają się prace naukowe poświęcone badaniom właściwości fotokatalitycznych różnych nanomateriałów w celu degradacji obecnych już w wodzie pitnej mikroplastików. Co więcej, nanomateriały mogą zostać wykorzystywane do magazynowania energii cieplnej lub jako ekologiczne zamienniki nawozów sztucznych. Jak widać, nanotechnologia to wciąż rozwijająca się dziedzina chemii, która ma ogromny potencjał zmienić przyszłość i zrewolucjonizować przemysł chemiczny.

 

Jaką radę dałabyś młodym kobietom, które rozważają karierę w nanotechnologii?

Przede wszystkim młode kobiety powinny stawiać na samorozwój. Zarówno w karierze nanotechnologicznej jak i innych dziedzinach naukowych. Podjęcie studiów jest pierwszym ważnym krokiem, aby móc dalej rozwijać się naukowo w branży nanotechnologicznej. Wciąż żyjemy w społeczeństwie, w którym kobiety boją się robić karierę. Zawsze będę zachęcać, aby podejmować jakąkolwiek formę kształcenia, poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach życia. Uczęszczanie na studia, szkolenia i kursy, nauka nowych języków – to wszystko będzie dodatkowym osiągnięciem i poczuciem ogromnej satysfakcji. Nie czekajmy, aż ktoś nam powie, którą ścieżkę obrać, same podejmujmy decyzje w pracy naukowej i zawodowej. Osiągajmy zamierzone cele i wspierajmy siebie nawzajem.

Accessibility Tools