nanotechnologia

„Nanotechnologia szansa czy zagrożenie?” – Tydzień Nowych Technologii w Mieście Nauki: 15–21 kwietnia 2024

Technologie węglowe w przemyśle kosmicznym

Konferencja Electrospin 2024 poświęcona elektroprzędzeniu nanowłókien | 25 – 28 Czerwiec 2024

“NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z mgr inż. Aleksandrą Chudzyńską, inżynierem R&D ds. procesu w XTPL S.A.

Nanotechnologia a rozwój urządzeń elektronicznych

Accessibility Tools