Aktualności

„NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy do lektury trzeciej rozmowy z cyklu “NanoGirls”. Gościem dzisiejszego wywiadu jest dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. PW, kierowniczka zespołu badawczego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a także CEO ADJ Nanotechnology. 


Kiedy po raz pierwszy zainteresowała Cię nanotechnologia? 

Po raz pierwszy zainteresowałam się nanotechnologią podczas studiów magisterskich, gdzie zetknęłam się z pomysłem wykorzystania nanomateriałów do opracowywania nowych materiałów o unikalnych właściwościach bioaktywnych. W tamtym czasie modne było nanosrebro i jego zastosowanie w biotechnologii. Zaciekawiła mnie możliwość osadzania nanocząstek srebra na podłożu ceramicznym. Im się bardziej zagłębiałam w możliwości syntezy i właściwości nanosrebra, tym bardziej chciałam coś więcej zrobić w tym zakresie. Sprawdzić inną metodę syntezy, dodać inny nanokomponent. Tak właśnie się narodziły nanokompozyty z dodatkiem srebra oraz cząstki nanokompozytowe. Wtedy właśnie zdecydowałam się na oparcie swojej kariery naukowej w tym obszarze badawczym. 

Nad czym aktualnie pracujesz? Jak istotny jest cel tych badań dla rozwoju nauki lub społeczeństwa? 

Obecnie kieruję interdyscyplinarnym zespołem badawczym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, koncentrującym się na opracowaniem metod otrzymywania nanomateriałów oraz ich zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki i techniki, takich jak biomedycyna, oczyszczanie środowiska, fotokataliza, a także badania potencjalnego wpływu na środowisko. Najbardziej perspektywiczne nanomateriały trafiają do naszej spółki spin-off ADJ Nanotechnology, która w dalszej kolejności zajmuje się ich wdrażaniem w przemyśle. Cel naszych badań to rozwój nauki i społeczeństwa. Badając właściwości i zastosowania nanomateriałów mamy nadzieję na pogłębienie naszej wiedzy na temat ich unikatowych właściwości. Nasze badania nad oczyszczaniem wody i fotokatalizą opartą na nanomateriałach mogą sprostać wyzwaniom środowiskowym i przyczynić się do rozwoju nowych technologii, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu. Ogólnie rzecz biorąc, nasze badania mogą wywrzeć znaczący wpływ zarówno na przemysł jak i społeczeństwo. 

Czy mogłabyś podzielić się wspomnieniem momentu największej osobistej satysfakcji podczas prowadzenia badań? Z jakiego sukcesu jesteś najbardziej dumna? 

Jedną z moich największych osobistych satysfakcji podczas prowadzenia badań było odkrycie unikalnych właściwości nanomateriałów w układach kombinowanych np. srebro z miedzią czy z dodatkiem ceramiki. Odkryłam, że wcale nie trzeba używać skomplikowanych reaktorów do ich syntezy i drogich odczynników. Wystarczy jedynie wykorzystanie sił fizykochemicznych, takich jak aktywność powierzchniowa, która jest bardzo charakterystyczna dla nanomateriałów, ponieważ powoduje chociażby ich agregację. Mogłam je wykorzystać do tworzenia struktur nanokompozytowych, które wykazywały wielozadaniowość i specyficzne działanie względem organizmów żywych czy komórek. To odkrycie było szczególnie ekscytujące, ponieważ mogło rozwiązać istotny problem toksyczności wolnych nanocząstek srebra – i tak się stało. Safe-by-design to była koncepcja od początku cechująca moje badania i stała się ona m.in. ważnym punktem mojego doktoratu. Bezpieczna a zarazem skuteczna nanotechnologia to coś co obecnie stanowi cel nowoczesnej nanotechnologii – a ja wykazałam, że jest to możliwe do zrobienia. Wzrost świadomości potencjalnego wpływu nowych technologii na środowisko i zdrowie jest bardzo ważny i jestem dumna, że moje badania się do tego przyczyniły. 

Powiedz czym na co dzień zajmuje się organizacja, w której pracujesz. Czy nanotechnologia ma znaczący wpływ na rozwój tej organizacji? 

Pracuję na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Inżynierii Materiałowej. Na co dzień nasza uczelnia aktywnie angażuje się w różne działania badawcze i popularyzujące naukę. Zależy nam na współpracy z grupami badawczymi z całego świata i partnerami branżowymi, aby rozwijać nasze badania i opracowywać nowe technologie. Nanotechnologia ma znaczący wpływ na rozwój naszego Wydziału, gdyż jest jednym z kluczowych obszarów badań w dziedzinie inżynierii materiałowej. Tej właśnie tematyki dotyczy jedna ze specjalności na studiach magisterskich. Mam przyjemność dzielić się wiedzą ze studentami w ramach wykładów i laboratoriów i bardzo się cieszę się, gdy zapala się w nich pasja i ciekawość nanotechnologii. Kształcenie specjalistów w obszarze nanomateriałów jest szczególnie istotne, ponieważ nanotechnologia już rewolucjonizuje różne gałęzie przemysłu, takie jak medycyna, energetyka, elektronika, ochrona środowiska i może przyczynić się do rozwoju nowych i ulepszonych technologii przynoszących wiele korzyści społeczeństwu. Badania mojego zespołu w obszarze nanotechnologii są ważną częścią większego ekosystemu badawczego na Politechnice Warszawskiej i przyczyniają się do jej funkcjonowania jako wiodącej instytucji w dziedzinie inżynierii materiałowej.  

Jaką radę dałabyś młodym kobietom rozważającym karierę w nanotechnologii? 

Nanotechnologia to szybko rozwijająca się dziedzina o ogromnym potencjale w zakresie innowacji i wpływu na przemysł i społeczeństwo. Warto więc pracować w tym obszarze. Moja rada? Realizujcie swoje pasje i nigdy nie przestawajcie się uczyć. Materiałoznawstwo i nanotechnologia to szybko rozwijające się obszary, w których zawsze można dokonać nowych odkryć i innowacji. Ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi badaniami i współpracować z kolegami i ekspertami w swojej dziedzinie. Ponadto ważne jest, aby być wytrwałym i nigdy się nie poddawać w obliczu wyzwań lub niepowodzeń. Dzięki ciężkiej pracy, poświęceniu i pasji odkrywania wszystko jest możliwe. A przechodząc do szczegółów, powiedziałabym, że należy przede wszystkim szukać możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w nanotechnologii, takich jak staże, projekty badawcze lub udział w organizacjach czy kołach skoncentrowanych na nanotechnologii. Uwierzcie w siebie i swoje możliwości. Nie pozwólcie, aby powstrzymywały Was zwątpienie czy nieśmiałość. Każda z nas ma inny punkt widzenia i umiejętności, które mogą być cennym wkładem w tę dziedzinę. Pracując razem, możemy stworzyć bardziej zróżnicowaną, innowacyjną i wpływową społeczność nanotechnologiczną. 

Czy masz dodatkowe przemyślenia lub komentarze, którymi chciałabyś się podzielić? 

Chciałbym podkreślić znaczenie badań interdyscyplinarnych w dziedzinie nanotechnologii. Badania w zakresie nanotechnologii często obejmują współpracę naukowców z różnych dziedzin, takich jak materiałoznawstwo, fizyka, chemia, biologia czy modelowanie matematyczne. Pracując razem, możemy rozwiązywać złożone problemy i opracowywać innowacyjne rozwiązania. Wraz z postępem nanotechnologii, ważne jest, aby naukowcy i przemysł współpracowali ze sobą w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju i wykorzystania nanotechnologii, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Na koniec chciałbym zachęcić wszystkich, bez względu na pochodzenie lub specjalizację, do pozostania ciekawymi świata, ciągłego uczenia się i pozostawania otwartymi na nowe pomysły i perspektywy. Wszyscy mamy do odegrania swoją rolę w rozwoju nauki i technologii, a działając razem, możemy stworzyć lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń. 

Accessibility Tools