Nanotechnologia

Nanotechnologia domeną Śląska-teraz także Dolnego Śląska

Fundacja Nanonet, WCB EIT+ oraz Gmina Wrocław  sygnowały porozumienie inaugurując w ten sposób działalność Dolnośląskiego Klastera Nanotechnologii. Spotkanie było elementem realizacji zadania  „Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii”, na które finansowanie z funduszy  województwa dolnośląskiego pozyskała Fundacja Nanonet. Powstająca organizacja jest rozszerzeniem Śląskiego Klastera Nano działającego już ponad rok i skupiającego 45 przedsiębiorstw.

Pierwszą część spotkania poświęcono przedstawieniu możliwości jakie oferuje Wrocławskie Centrum Akademickie a Pan Michał Frycz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówił Regionalną Strategię Badań i Innowacji na Rzecz Inteligentnych Specjalizacji. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ponadto z ofertą WCB EIT+ jako miejscem rozwoju technologii i innowacji.

Ta cześć wydarzenia została zakończona prezentacją celów,  misji i planów rozwoju Śląskiego i Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii i podpisaniem dokumentów przez dr Adama Szatkowskiego Prezesa Fundacji Nanonet, Macieja Litwina Dyrektora Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi UM Wrocławia oraz Tomasza Gondka Wiceprezesa WCB EIT +.

We Wrocławiu powstała właśnie organizacja sprzyjająca współpracy nauki i biznesu wspierana przez władze lokalne. Warto zauważyć, że według opinii ekspertów The Boston Consulting Group, Wrocław ma duży potencjał dla innowacji co stwarza idealne warunki rozwoju dla Dolnośląskiego Klastera Nanotechnologii – oceniła Agnieszka Piekara, koordynator Klastra.

Warto zauważyć, że województwa – śląskie i dolnośląskie połączone Klasterem mają szansę osiągnąć wiodącą pozycję w rozwoju badań i wdrożeń przemysłowych w dziedzinie nanotechnologii zarówno w skali kraju, jak w wymiarze europejskim.

Spotkanie zostało zakończone wizytą studyjną w laboratoriach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, podczas której prowadzono rozmowy B2B.

Podobne artykuły

Fantastyczna koncepcja technologii “lab-on-a-chip” (laboratorium czipowego) zakłada możliwość przeprowadzania medycznej, laboratoryjnej diagnostyki przy pomocy urządzenia mieszczącego się na niewielkim, kilkunasto-milimetrowym czipie. Pędzący na złamanie karku rozwój biologii molekularnej, mikrofluidyki oraz nanotechnologii już...
W dniach 18 – 19 października 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja InterNanoPoland 2022 dla wszystkich entuzjastów nanotechnologii i szeroko pojętej inżynierii materiałowej; przedsiębiorców, naukowców, organizacji otoczenia biznesu i studentów. Podczas szóstej...