Nanotechnologia

Nanotechnologia domeną Śląska-teraz także Dolnego Śląska

Fundacja Nanonet, WCB EIT+ oraz Gmina Wrocław  sygnowały porozumienie inaugurując w ten sposób działalność Dolnośląskiego Klastera Nanotechnologii. Spotkanie było elementem realizacji zadania  „Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii”, na które finansowanie z funduszy  województwa dolnośląskiego pozyskała Fundacja Nanonet. Powstająca organizacja jest rozszerzeniem Śląskiego Klastera Nano działającego już ponad rok i skupiającego 45 przedsiębiorstw.

Pierwszą część spotkania poświęcono przedstawieniu możliwości jakie oferuje Wrocławskie Centrum Akademickie a Pan Michał Frycz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówił Regionalną Strategię Badań i Innowacji na Rzecz Inteligentnych Specjalizacji. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ponadto z ofertą WCB EIT+ jako miejscem rozwoju technologii i innowacji.

Ta cześć wydarzenia została zakończona prezentacją celów,  misji i planów rozwoju Śląskiego i Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii i podpisaniem dokumentów przez dr Adama Szatkowskiego Prezesa Fundacji Nanonet, Macieja Litwina Dyrektora Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi UM Wrocławia oraz Tomasza Gondka Wiceprezesa WCB EIT +.

We Wrocławiu powstała właśnie organizacja sprzyjająca współpracy nauki i biznesu wspierana przez władze lokalne. Warto zauważyć, że według opinii ekspertów The Boston Consulting Group, Wrocław ma duży potencjał dla innowacji co stwarza idealne warunki rozwoju dla Dolnośląskiego Klastera Nanotechnologii – oceniła Agnieszka Piekara, koordynator Klastra.

Warto zauważyć, że województwa – śląskie i dolnośląskie połączone Klasterem mają szansę osiągnąć wiodącą pozycję w rozwoju badań i wdrożeń przemysłowych w dziedzinie nanotechnologii zarówno w skali kraju, jak w wymiarze europejskim.

Spotkanie zostało zakończone wizytą studyjną w laboratoriach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, podczas której prowadzono rozmowy B2B.

Podobne artykuły

Nie od dziś wiadomo, że nanotechnologia znajduje zastosowanie w informatyce. Ostatnimi czasy naukowcy z New York University Tandon School of Engineering przedstawili nową klasę niemożliwych do sklonowania cyberzabezpieczeń w postaci algorytmów wytworzonych z niedrogich nanomateriałów o najwyższym możliwym...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...