Nanotechnologia

Nanotechnologia w produktach rolno-spożywczych

Nanotechnologia ma coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia m.in. powoduje znaczne korzyści w zakresie wydajności, bezpieczeństwa dla przemysłu rolno-spożywczego.
Przewidywane są następujące perspektywy dla nanotechnologii w obszarze rolno- spożywyczym :
– nanokapsułki jak dostawcy pestycydów, nawozów, środków ochrony roślin,
– dostawa hormonów wzrostu w sposób kontrolowany,
– nanoczujniki monitorowania warunków glebowych i wzrostu roślin,
– nanokapsułki do dostarczania szczepionek,
– nanocząstki dostarczania DNA roślin,
– nanosensory : urządzenia ręczne do wykrywania mykotoksyn i mikroorganizmów,
– nanokapsułki/nanoemulsje pestycydów powodujące zwiększenie skuteczności ich działania,
– oczyszczanie wody/gleby poprzez zastosowanie filtrów z nanoporami bądź nanocząstkami do efektywniejszego usunięcia zanieczyszczeń.
Jedna z australijskich piekarni wykorzystała już nanokapsułki do umieszczenia w nich źródła kwasów omega 3 – oleju z tuńczyka i wprowadziła je do produkowanego chleba.
Coraz częściej wykorzystuje się nanotechnologię do produkcji opakowań żywności. Opakowania takie są nie tylko mocniejsze, ale i inteligentne. Zapobiegają psuciu się żywności, dzięki nieprzepuszczalności powietrza i pokryciu powierzchni antybakteryjnymi substancjami. Opakowania mogą zawierać nanoczujniki, które zmieniają barwę, gdy produkt zaczyna się psuć. Nanocząsteczki charakteryzują się odmiennymi, ale nie do końca poznanymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi, w porównaniu z cząstkami o większych rozmiarach. Nanotechnologia może się sprawdzać w uprawie roślin jadalnych oraz przetwarzaniu i pakowaniu żywności
images

Źródło:
Brody A.L. 2007. Case studies on nanotechnologies for food packaging. FoodTechnology (www.ift.org), 7, 102-107.
Garcia M., Forbe T., Gonzalez E. 2010. Potential applications of nanotechnology in the agro-food sector. Cięnc. Tecnol. Aliment., Campinas, 30(3): 573-581, Jul.-set.
Joseph T., Morrison M. 2006. Nanotechnology in agriculture and food. Institute of Nanotechnology. 2-3.
Kurzydłowski K., Lewandowska M. 2010. Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne. Wyd. PWN, Warszawa, 217-218, 329-337.
Miller G., Kinnear S. 2009. Nanotechnologia w żywności – nowe zagrożenia. Nexus, 64.
Nowak M. 2008. Rewolucyjna nanotechnologia. Ekopartner. 2(196), 30-31.
Smoderek K. 2009. Sposoby wykorzystywania żywności w biotechnologii, nanotechnologii oraz leczeniu. Korzyści i zagrożenia. Materiały Czytelni On-line / Baza Artykułów, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki w Warszawie, http://www.cecib.uksw.edu.pl
Snopczyński T., Góralczyk K., Czaja K., Struciński P., Hernik A., Korcz W., Ludwicki J.K. 2009. Nanotechnologia – możliwości i zagrożenia. Roczn. PZH, 2 (60), 101-111
www.studiatechniczne.pl

Accessibility Tools