Polecane

Nanotechnologia w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na pierwszym stopniu studiów na kierunku “Nanotechnologia” oferuje dwie specjalności. Są to „nanomateriały funkcjonalne” oraz „polimerowe bio- i nanomateriały”. Wybór dokonywany jest pod koniec czwartego z siedmiu semestrów, jednak już od pierwszego semestru realizowany jest program przedmiotów kierunkowych.

Obszar badawczy specjalności „nanomateriały funkcjonalne” dotyczy głównie materiałów  nieorganicznych. Należą do nich:

  • materiały węglowe: nanorurki węglowe, grafen, sfery węglowe,
  • grafitowy azotek węgla,
  • siarczki: MoS2, WS2, TiO2
  • oraz ich nanokompozyty.

Główne obszary zastosowań tych nanomateriałów to elektrochemia (w tym superkondensatory i baterie litowo-jonowe), uniepalnianie tworzyw polimerowych. Ponadto również fotokatalizatory czy sorbenty oraz szeroko rozumiane biozastosowania (m.in. nośniki leków, toksykologia). Badania te są realizowane z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i są finansowane z grantów krajowych i zagranicznych.

 

Przedmiotem badań w ramach drugiej specjalności („polimerowe bio- i nanomateriały”) są  równie ciekawe – materiały polimerowe takie jak na przykład:

  • nanowłókna do filtrów przeciwsmogowych,
  • nanokompozyty o matrycy polimerowej służące do powlekania śmigieł wiatraków elektrowni wiatrowych,
  • nanokompozyt poliestrowo-grafenowy, z którego otrzymano membranę komory mechanicznego wspomagania pracy serca oraz łaty nasercowe w formie mat polimerowych  specjalnie przystosowanych dla inżynierii tkankowej.
  • nanokompozyt żywicy poliestrowej z grafenem w postaci wytrzymałej, przezroczystej powłoki czy też biomimetyczny nanokompozyt do stosowania w budownictwie.

 

 

W okolicach Szczecina niewiele jest firm zajmujących się stricte nanotechnologią. Jednak mimo tego prowadzenie badań jest możliwe dzięki ich finansowaniu przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskiwane patenty są wdrażane zarówno w kraju jak i za granicą. Niewątpliwym argumentem za wyborem studiowania nanotechnologii na ZUT jest możliwość uczestnictwa w prowadzonych na wysokim poziomie badaniach naukowych. Studenci już na pierwszym stopniu studiów mają możliwość nauki obsługi najnowocześniejszych aparatów takich jak skaningowy mikroskop elektronowy SEM. Oprócz tego  spektroskopów: Ramana, w podczerwieni IR, w świetle widzialnym i nadfiolecie UV-Vis. Natomiast na drugim stopniu studiów studenci uczą się obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM z analizatorem pierwiastków EDX.

Ponadto dużym plusem jest ścisła współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, będącym w naszym mieście. Współpraca jest obecna także z partnerami naukowymi w kraju i za granicą (Niemcy, USA, Izrael, Wielka Brytania). Studenci mają możliwość uczestnictwa w programach wyjazdowych Erasmus, MostAR, MosTECH oraz w bilateralnej wymianie zagranicznej.

Więcej informacji o projektach, publikacjach, współpracach i patentach:

http://nanotech.zut.edu.pl/index.php?id=7489&no_cache=1

 http://www.zbtm.zut.edu.pl/pl/projekty-badawcze.html

W razie pytań – email kontaktowy: jagoda.wierzbicka@nanonet.pl

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Różne gałęzie przemysłu od dłuższego czasu poszukują sposobu wykorzystania nanotechnologii, przemysł spożywczy nie jest więc wyjątkiem. Rozwój nanotechnologii w żywości postępuje znacznie szybciej, niż w przypadku opracowywania nanoleków i nanofarmaceutyków. Efektywne dostarczanie substancji bioaktywnych, bioseparacja...