Nanotechnologia

Nowatorska metoda ekranowania pola elektromagnetycznego za pomocą impregnatu ADR SOL / by ADR Technology

Powszechnie stosowa­nymi ekranami pola elektromagnetycznego są przewodzące mate­riały, do których należą folie i siatki metalowe, kompozyty i szkła przewodzące oraz materiały z wplecioną mikrometrową siatką metalową. Ekrany takie wymagają uziemienia i mogą two­rzyć klatkę Farada’ya. Ich stosowanie może powodować zakłócenia sygnałów informatycznych telefonii komórkowej, TV cyfrowej czy Wi-Fi. Tych ograniczeń nie ma ekran pola elektromagnetycznego opracowany przez dr inż. Stanisława Wosińskiego. Ekran pola elektromagnetycznego jest układem wielofazowym (kompozytem), który wytwarza się przez impregnowanie porowatej matrycy kompozycją o nazwie ADR SOL. Jest to rozwiązanie nowoczesne, ponieważ własności fizyczne kompozytu można dostosować do wymagań aplikacyjnych przez dobór własności faz składowych kompozytu, ich liczby, stosunków objętościowych oraz sposobu łączenia faz [Mat. Res. Bull. 13(1978)525]. Zmieniając skład fazowy kompozytu oraz sposób łączenia faz można wytworzyć ekran pola elektrycznego ADR Technology o żądanym paśmie częstości ekranowania oraz efektywności ekranowania. Ekranowanie pola elektrycznego jest w tym przypadku związane z absorbcją dielektryczną ładunku przestrzennego (Maxwella – Wagnera) oraz polaryzacji dipolowej.

Gwałtowne, niekontrolowane zwiększenie zużycia energii elektrycznej XX wieku i rozwój elektroniki, informatyki, telekomunikacji, nawigacji satelitarnej oraz urządzeń diagnostycznych i przemysłowych wymusiło opracowanie metod ekranowania pola zarówno elektrycznego jak i  elektromagnetycznego.  Alarmującą jest publikacja amerykańska, z której wynika, że pola elektryczne i elektromagnetyczne są przyczyną nasilenia się chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, rak, cukrzyca) [S. Milham, Medical Hypotheses 74(2010)337, Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of ‘‘diseases of civilization”].

Negatywny wpływ pola elektrycznego i elektromagnetycznego na organizm ludzki polega przede wszystkim na zakłóceniu jego podstawowych czynności życiowych. Prądy elektryczne w ciele człowieka należą do normalnych funkcji życiowych:

  • sygnały nerwowe polegają na przesyłaniu impulsów elektrycznych,
  • elektrycznymi procesami jest również wiele reakcji biochemicznych od trawienia do aktywności mózgu.

Długoczasowe działanie tych pól, nawet o małym natężeniu, może powodować złe samopoczucie.

Wyniki badań pokazały, że pola elektryczne o częstotliwościach od 1 mHz do 1 kHz mają negatywny wpływ na organizm ludzki [R. Blank, R. Goodman, Pathophysiology 16(2009)71, Electromagnetic fields stress living cells].

W związku z powyższym konieczne jest ekranowanie pól elektrycznych o  niskich częstotliwościach, a zwłaszcza o częstotliwości 50 Hz. Jest to częstotliwość sieci elektrycznej występująca przede wszystkim w naszych domach (okablowanie mieszkań, przedłużacze, sprzęt elektryczny i elektromechaniczny itp.) Stosując typowe rozwiązania ekranujące, pozbywamy się naturalnego ziemskiego stałego pola elektrycznego oraz możemy zakłócać sygnały informatyczne.

Polska firma ADR System opracowała zaawansowane ekrany pola elektrycznego w różnych postaciach. Rysunek przedstawia przykład ekranowania pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 0.1 Hz do 100 kHz przez jeden z opracowanych ekranów ADR Technology.

Charakterystyka częstotliwościowa ekranowania pola elektrycznego przez jeden z ekranów ADR Technology

Jak mówi dr inż. Stanisław Wosiński z ADR System: z lewej strony wykresu widać, że dla 0 Hz (stałe pole elektryczne) stratność dielektryczna – czyli ekranowanie pola elektrycznego zmierza do „0”. Tym samym nie zakłócimy stałego pola elektrycznego naturalnego ziemi. Podobnie zachowuje się wykres z prawej strony, ekranowanie powyżej 1 MHz dąży do „0”, a to gwarantuje, że nie zakłócimy sygnałów informatycznych. Z kolei kompozyt wykazuje najwyższe ekranowanie w okolicach 50 Hz, co daje nam dużą skuteczność ekranowania promieniowania ze źródeł o tej częstotliwości. Ten rodzaj promieniowania jest niepotrzebny dla człowieka – stanowi efekt uboczny doprowadzenia prądu i jak wykazały badania, jest wręcz szkodliwy.

Technologia ADR – gdzie ją znajdziemy?

Choć ściany naszych domów poprzez swoją hydrofilowość są w pewnym stopniu ekranem dla pola elektrycznego, to pole to z zewnątrz z dużą łatwością przechodzi przez szyby w oknach. Dlatego wartym uwagi jest produkt ADR Sol, który po rozcieńczeniu w wodzie jest idealny do impregnacji firan, wszelkich tkanin, w tym tkaniny ADR TEX. Na szczególną uwagę zasługuje impregnacja pościeli, gdyż to noc, kiedy śpimy jest najważniejszym cyklem dobowym, w której następuje naprawa organizmu. Zastosowanie takiego ekranu niweluje ponad  99% natężenia pola elektrycznego i materiały tak zaimpregnowane nie są przewodnikami prądu elektrycznego, nie wymagają uziemienia oraz nie zakłócają stałego, naturalnego pola elektrycznego ziemi oraz sygnałów informatycznych.

ADR Sol należy stosować po praniu impregnując przed suszeniem: zasłony okienne, firany, odzież, szczególnie pościel, a przy pomocy sprayu – od spodu fotele, materace, dywany, płyty gipsowo-kartonowych lub drewno. Impregnat ADR Sol można  również używać do wszelkiego rodzaju włóknin typu spunbond, które stosuje się do produkcji membran dachowych, podkładów pod podłogi, izolacji ściennych czy też używanych przy produkcji mebli tapicerskich. Warto wspomnieć, że na bazie tej technologii wytworzona została także farba ścienna NoEM Electro Protector.

Dr inż. Stanisław Wosiński wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu wykonali badania wpływu pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na materię ożywioną (aktywność ludzkich plemników i kiełkowania nasion roślin). Dla niskich częstotliwości pola elektromagnetycznego typu 50 Hz należy rozpatrywać osobno składową elektryczną i magnetyczną. Dla celów badawczych będą to więc sektory: składowej elektrycznej, składowej magnetycznej, sektor elektromagnetyczny – nałożone składowe i sektor  „Kontrola”, który jest z dala od układów elektrycznych.

Badania wykazały, że pole elektromagnetyczne (PEM) wywiera negatywny wpływ na ruchliwość ludzkich plemników. Pod wpływem pola elektromagnetycznego zaobserwowano istotne zmniejszenie ruchliwości plemników oraz istotny wzrost wartości odchyleń bocznych główki plemnika. Po zastosowaniu zaimpregnowanej tkaniny impregnatem ADR Sol zaobserwowano skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem pola elektromagnetycznego.

Badanie wpływu PEM oraz ich ekranowania na jakość nasion marchwi. Testy wykazały, że procentowa ilość nieprawidłowych siewek przewyższała 30% – zarówno w polu elektrycznym (PE), w polu elektromagnetycznym (PEM), w polu magnetycznym (PM), a nawet w hodowli kontrolnej. Wyniki badań wykazały, że ekran ADR Technology w postaci tkaniny skutecznie zmniejszył liczbę chorych siewek średnio o około 50%.

Kolejnym badaniem oceniającym, czy należy się chronić od pól elektrycznych występujących w naszych mieszkaniach, był test związany ze wzrostem fasoli karłowatej. Narażenie roślin na ekspozycje podwyższonego pola elektromagnetycznego niekorzystnie wpłynęło na ich wzrost. Rośliny narażone na pole elektromagnetyczne bez dominacji jego składowych miały najmniejszą wysokość i najmniejsze międzywęźla.

Ekranowanie pól elektromagnetycznych za pomocą Technologii ADR skutecznie zabezpiecza przed negatywnym wpływem na wzrost roślin. Testy potwierdziły, że tkaniny nasączone impregnatem ADR Sol zatrzymują składową elektryczną, a tym samym jej wpływy negatywne na organizmy. Badania wykazały także coś niespodziewanego, pomimo, że składowa magnetyczna przechodzi przez ekran, to nie zaobserwowano jej skutku negatywnego na materiały biologiczne.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, otaczające nas pola elektryczne i magnetyczne występujące z racji zasilającego nasze domy prądu, nie są obojętne i jeśli to możliwe należy zminimalizować ich promieniowanie. Skąd te promieniowanie? Nasz gatunek istnieje na Ziemi od ok. 200 tys. lat, natomiast wzrost natężenia pola elektrycznego za sprawą technologii zapoczątkowanej przez Teslę i Edisona związaną z elektryfikacją naszych domów wzrósł o ponad 1 mln razy dopiero od 150 lat. Pytanie, czy udało nam się zaakceptować nagły wzrost pola elektrycznego po 200 tys. latach ciszy! Przeprowadzone badania wykazały, że nie. W związku z tym ochrona człowieka podczas snu przed tym promieniowaniem może okazać się kluczowa, zważywszy na fakt, że trudno byłoby zrezygnować  z dobrodziejstwa jakim jest prąd w domu. Można to pogodzić – używajmy dobra z równoczesną maksymalną ochroną przed tym promieniowaniem szczególnie podczas snu.

Użycie innych materiałów ekranujących niż ochrona za pomocą „wody uwiezionej w małej przestrzeni” dla niskich częstotliwości pola elektrycznego może być zgubna, gdyż każdy materiał ekranujący, oprócz ekranów wytworzonych według Technologii ADR wymaga uziemienia.  Jednakże, gdy taki materiał uziemimy to należy być świadomym, że wtedy natężenie pola elektrycznego wzrośnie pomiędzy źródłem pola elektrycznego, a uziemionym materiałem. Przykład: wyłożone łóżeczko dziecka takim materiałem i uziemione w stosunku do stojącej nad łóżeczkiem lampy elektrycznej i leżące dziecko po środku. Układ taki, spowoduje wbrew pozorom nastąpi wzrost natężenie pola elektrycznego, a nie jego osłabienie z jednoczesnym zagrożeniem zdrowia dziecka. Podobna  sytuacja jest z obecnie popularnymi prześcieradłami, które wymagają uziemienia. Wtedy śpiąca osoba na takim prześcieradle, wobec źródeł pola elektrycznego występujących dookoła i bezpośrednio nad nią będzie w zwiększonym natężeniu tego pola, a nie jak się sugeruje, że jest to materiał ochronny.

Niestety na rynku pojawiają się tego typu materiały ze wskazaniem do wszelkiego zastosowania w tym ochrony dzieci, w odzieży i omijają temat uziemienia. Należy wtedy zapytać sprzedawcę lub producenta, czy w takim przypadku tkanina ma zastosowaną Technologię ADR, (ekranowanie niskiej częstotliwości pola elektrycznego przez dużą stratność dielektryczną).

Reasumując, chcąc mieć ochronę przed pole elektrycznym pochodzącym od instalacji elektrycznej i odbiorników prądu 50 Hz wystarczy po wypraniu zaimpregnować nasze tkaniny, pościele, firanki impregnatem ADR Sol, w zamian za używane płynu do płukania. Nie jest wymagany zakup specjalnych tkanin, zabieg należy wykonać podczas każdego prania. Jeśli chcemy ochronić się przed polem elektrycznym 50 Hz oraz przed polem elektromagnetycznym typu Wi-Fi, anteny 5G – wówczas należy użyć tkaniny ADR TEX i zamocować ją nad materacem (pod prześcieradłem, toperem) i w górnej części kołdry lub poszewki kołdry. Można prać taką poszewkę z zintegrowaną nawet na trwale warstwą ADR TEX i poddać impregnacji po upraniu za pomocą ADR Sol, następnie odwirować i wysuszyć.

Produkt ADR Sol występuje w postaci proszku, który rozpuszcza się w letniej wodzie i w ten sposób mamy po kilku minutach gotowy impregnat, w którym po upraniu i odwirowaniu tkanin należy przełożyć wybrane materiały do impregnacji i po kilku minutach można przełożyć z  powrotem do pralki celem odwirowania na najniższych obrotach. Tkaniny można dalej suszyć w pralce lub tradycyjnie.

ADR Sol posiada atest PZH oraz Zaświadczenie z firmy Hamilton, gdzie na podstawie przeprowadzonego testu otwartego 25 ochotników pod kontrolą dermatologiczną stwierdzono, że testowany produkt stosowany przez osoby u których alergia na którykolwiek ze składników nie została udokumentowana, jest dobrze tolerowany przez skórę. Produkt ADR SOL spełnia wymagania testu kompatybilności ze skórą i może zostać sklasyfikowany jako niedrażniący.

Produkt ADR Sol posiada międzynarodową ochronę patentową oraz rozwiązanie technologiczne otrzymało nagrodę w postaci Złotego Medalu z dziedziny Ochrona Środowiska – Energie na wystawie w Genewie.


dr inż. Stanisław Wosiński

ADR Technology

s.wosinski@adrtechnology.eu

Accessibility Tools