adr sol

Nowatorska metoda ekranowania pola elektromagnetycznego za pomocą impregnatu ADR SOL / by ADR Technology

Powszechnie stosowa­nymi ekranami pola elektromagnetycznego są przewodzące mate­riały, do których należą folie i siatki metalowe, kompozyty i szkła przewodzące oraz materiały z wplecioną mikrometrową siatką metalową. Ekrany takie wymagają uziemienia i mogą two­rzyć klatkę Farada’ya. Ich stosowanie może powodować zakłócenia sygnałów informatycznych telefonii komórkowej, TV cyfrowej czy Wi-Fi. Tych ograniczeń nie ma ekran pola elektromagnetycznego opracowany przez dr inż. Stanisława Wosińskiego. Ekran pola elektromagnetycznego jest układem wielofazowym (kompozytem), który wytwarza […]

więcej